Kế hoạch bổ sung kiểm tra thường xuyên năm 2017 trên các xã biên giới của Chi cục Quản lý thị trường


2017-08-15 - Ngày 08⁄8⁄2017, Sở Công thương Lai Châu ban hành Quyết định số 758⁄QĐ-SCT phê duyệt Kế hoạch bổ sung kiểm tra thường xuyên năm 2017 trên các xã biên giới của Chi cục Quản lý thị trường. Nội dung cụ thể của Kế hoạch như sau:

I. CĂN CỨ, MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

 1. Căn cứ

- Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012;

- Pháp lệnh Quản lý thị trường ngày 08/3/2016;

- Nghị định số 148/2016/NĐ-CP ngày 04/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường;

- Nghị định số 10/CP ngày 23/01/1995 của Chính phủ về tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Quản lý thị trường và Nghị định 27/2008/NĐ-CP ngày 13/3/ 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 10/CP ngày 23/01/1995 của Chính phủ về tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Quản lý thị trường;

- Thông tư số 09/2013/TT-BCT ngày 02/5/2013 của Bộ Công Thương quy định về hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính của Quản lý thị trường;

- Căn cứ Quyết định số 1578/QĐ-UBND ngày 18/11/2016 của UBND tỉnh Lai Châu về Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh các xã biên giới giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 01-KH/BCĐ ngày 26/12/2016 của Ban Chỉ đạo về triển khai thực Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 09/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh các xã biên giới giai đoạn 2016-2020;

- Căn cứ Quyết định số 1111/QĐ-SCT ngày 13/12/2016 của Sở Công thương tỉnh Lai Châu về việc Phê duyệt Kế hoạch kiểm tra thường xuyên năm 2017 của Chi cục Quản lý thị trường;

- Căn cứ tình hình diễn biến thị trường và yêu cầu công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường trên địa bàn 23 xã biên giới, nhằm ngăn chặn hoạt động buôn lậu, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng.

2. Mục đích

- Nhằm phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh,  xử lý các hành vi vi phạm buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không rõ nguồn gốc xuất xứ, vi phạm pháp luật về giá; chất lượng hàng hóa… đảm bảo hoạt động thương mại trên địa bàn các xã biên giới đúng quy định pháp luật và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

- Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường phải gắn với tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tạo sự cạnh tranh lành mạnh giữa các cơ sở sản xuất, kinh doanh và hoạt động thương mại, công nghiệp tại các xã biên giới. Đồng thời phát hiện những bất cập trong cơ chế, chính sách pháp luật về quản lý thị trường, lưu thông hàng hóa để đề xuất, kiến nghị với cấp có thẩm quyền sửa đổi bổ sung, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác Quản lý thị trường.

 3. Yêu cầu

- Hoạt động kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính phải tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, phải có trọng tâm, trọng điểm, không gây trở ngại đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, cung ứng dịch vụ và lưu thông hàng hóa hợp pháp trên thị trường; mọi hành vi vi phạm được phát hiện phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.   

- Tập trung kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các mặt hàng thiết yếu đảm bảo số chất lượng, không để  xảy ra sốt giá do thiếu hàng bán, chống đầu cơ găm hàng, nâng giá bất hợp lý, nhất là trong các dịp lễ, tết và các khu vực xung yếu dễ bị chia cắt trong mùa mưa lũ; tạo điều kiện để các cơ sở sản xuất, kinh doanh chuẩn bị tốt nguồn hàng và mạng lưới phân phối đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn các xã biên giới.

 II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

  1. Nội dung kiểm tra

 - Kiểm tra chấp hành các quy định của pháp luật về Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với các mặt hàng hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện và việc duy trì các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề, mặt hàng kinh doanh có điều kiện.

 - Kiểm tra chấp hàng chế độ hoá đơn, chứng từ đối với hàng hóa lưu thông trên thị trường, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, nhất là đối với hàng hóa nhập khẩu; thực hiện quy định ghi nhãn hàng hoá, quyền sở hữu trí tuệ và các quy định khác của pháp luật có liên quan trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu và cung ứng dịch vụ.

- Kiểm tra chấp hành pháp luật về giá đối với những mặt hàng thiết yếu như: Lương thực, thực phẩm, xăng dầu và khí, phân bón vô cơ, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản; mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược phẩm; sữa và các sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi…kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân lợi dụng tình hình thị trường tạo sự khan hiếm hàng hóa để đầu cơ ép giá, găm hàng, đưa tin thất thiệt nhằm đẩy giá bán hàng lên cao gây bất ổn thị trường nhằm thu lợi bất chính, nhất là các dịp lễ, Tết và khu vực xung yếu dễ bị chia cắt trong mùa mưa lũ.

  - Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đo lường, chất lượng hàng hóa, về an toàn thực phẩm và các nội dung kiểm tra khác có liên quan thuộc thẩm quyền của Quản lý thị trường được pháp luật quy định.

 - Chú trọng kiểm tra hoạt động buôn bán, vận chuyển hàng lậu, hàng cấm, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, không đảm bảo an toàn thực phẩm, nhất là đối với các mặt hàng: Vật liệu nổ, pháo nổ các loại; đồ chơi trẻ em mang tính bạo lực, văn hóa phẩm cấm lưu hành; bánh mứt kẹo, rượu, bia, nước giải khát, sữa và các sản phẩm từ sữa, lương thực, thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến sẵn, mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy; phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, quản lý hóa chất độc hại bị lạm dụng trong bảo quản, chế biến thực phẩm, sử dụng hóa chất, cồn công nghiệp Methanol trong pha chế rượu; mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược phẩm; hoạt động buôn bán vận chuyển gia súc, gia cầm, các sản phẩm gia súc, gia cầm, thủy sản nhập lậu, không rõ nguồn gốc, không qua kiểm dịch và các hoạt động từ lợi dụng chính sách trung chuyển, quá cảnh hàng hóa, tạm nhập, tái xuất hàng hóa qua lối mở, cửa khẩu trên địa bàn các xã biên giới để buôn lậu, đưa hàng hóa là hàng giả, hàng cấm nhập khẩu, hàng đã qua sử dụng thẩm lậu vào thị trường nội địa để tiêu thụ…

2. Đối tượng, địa bàn và thời gian kiểm tra

2.1. Đối tượng, địa bàn kiểm tra

Phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra các tổ chức, cá nhân sản xuất, chế biến, kinh doanh, cung ứng dịch vụ và xuất nhập khẩu trên địa bàn 23 xã biên giới thuộc các huyện Phong Thổ, Sìn Hồ,  Nậm Nhùn và huyện Mường Tè; các đối tượng buôn chuyến, các phương tiện vận tải có dấu hiệu vận chuyển hàng cấm và hàng nhập lậu ra vào trên tuyến biên giới, lối mở, cửa khẩu Ma Lù Thàng, cửa khẩu phụ U Ma Tu Khoòng, các điểm cất giấu hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng giả gần khu vực biên giới; các chợ biên giới, chợ trung tâm cụm xã biên giới, như: Chợ Giào San, Vàng Ma Chải, Sì Lờ Lầu và Chợ Pa Tần; các kho, bãi, nơi phát luồng hàng hóa, nơi các đối tượng lợi dụng để vận chuyển hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ vào các xã biên giới để tiêu thụ, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

2.2. Thời gian kiểm tra

Kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường trên địa bàn các xã biên giới được  thực hiện đến hết 31/12/2017.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Chi cục Quản lý thị trường

- Căn cứ nội dung Kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường trên đây, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường có trách nhiệm chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường trên địa bàn được phân công phụ trách chủ động xây dựng phương án kiểm tra cụ thể với từng nội dung kiểm tra và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả.

- Chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường làm tốt công tác quản lý địa bàn nắm thương nhân, thu thập thông tin, nắm tình hình thị trường, chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, kiểm soát ổn định giá cả các mặt hàng thiết yếu, phát hiện, ngăn ngừa và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng không đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Gắn trách nhiệm của Đội trưởng Đội Quản lý thị trường với nhiệm vụ được giao, với kết quả kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm đối với cán bộ, công chức thực thi công vụ có biểu hiện bao che, dung túng cho hành vi  buôn lậu, gian lận thương mại và kinh doanh hàng giả trên địa bàn được phân công phụ trách.

- Trong quá trình thực hiện kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường những lĩnh vực, mặt hàng có liên quan đến chức năng của nhiều cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành thì Chi cục Quản lý thị trường chủ động chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng có liên quan để thực hiện có hiệu quả các nội dung của Kế hoạch kiểm tra.

- Phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Sở Công thương, các lực lượng chức năng tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Bộ Công Thương, Ban Chỉ đạo 389/ĐP, Sở Công thương về tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2017; các nội dung cụ thể tại Quyết định số 1111/QĐ-SCT ngày 13/12/2016 của Sở Công thương về phê duyệt Kế hoạch kiểm tra thường xuyên năm 2017 của Chi cục Quản lý thị trường; thực hiện tốt công tác tham mưu Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389/ĐP trong công tác phối hợp đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn các xã biên giới đạt hiệu quả; đồng thời đề xuất, kiến nghị với cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung những bất cập về cơ chế, chính sách, pháp luật về công tác Quản lý thị trường.

2. Trách nhiệm của các phòng, đơn vị thuộc Sở Công thương, phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện Phong Thổ, Sìn Hồ, Mường Tè, Nậm Nhùn

- Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở, phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm tham gia phối hợp theo yêu cầu của Chi cục Quản lý thị trường để triển khai thực hiện nội dung Kế hoạch kiểm tra này.

- Thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường, cung cầu hàng hóa các mặt hàng thiết yếu để kịp thời tham mưu, đề xuất các biện pháp điều tiết cung cầu hàng hóa đảm bảo số lượng, chất lượng, giá cả hợp lý, không để xảy ra tình trạng sốt giá do thiếu hàng bán, nhất là trong dịp lễ, tết và mùa mưa lũ; phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường trên địa bàn tăng cường công tác kiểm tra chấp hành pháp luật giá, an toàn thực phẩm, chống buôn lậu, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng trên địa bàn các xã biên giới.

 - Phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện chính sách pháp luật trong lĩnh vực Công thương để triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Công thương giai đoạn 2016-2020 và nâng cao hiệu quả công tác Quản lý thị trường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn các xã biên giới.

3. Chế độ thông tin, báo cáo

- Chi cục Quản lý thị trường bố trí cán bộ luân phiên thường trực đường dây nóng của Ban Chỉ đạo 389/ĐP qua đầu số 0213.3899.389 và đường dây nóng về an toàn thực phẩm của lực lượng Quản lý thị trường qua đầu số 1900.585.826 theo quy định để tiếp nhận thông tin của tổ chức, cá nhân phản ánh về đối tượng, hành vi vi phạm pháp luật về buôn lậu, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, không đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh và tại các xã biên giới thuộc các huyện Sìn Hồ, Phong Thổ, Mường Tè, Nậm Nhùn để có biện pháp kiểm tra xử lý kịp thời.

 - Chế độ báo cáo định kỳ trong quá trình thực hiện hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính của Chi cục Quản lý thị trường thực hiện theo quy định tại Thông tư số 09/2013/TT-BCT ngày 02/5/2013 và Thông tư số 41/2013/TT-BCT ngày 31/12/2013 của Bộ Công Thương quy định chế độ báo cáo của Quản lý thị trường. Trong đó thực hiện báo cáo kết quả kiểm tra, kiểm soát thị trường trên địa bàn các xã biên giới thành mục riêng cùng với báo tháng, quý, năm với nội dung chủ yếu sau:

+ Tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng trên địa bàn các xã biên giới.

+ Số cơ sở được kiểm tra tại các xã biên giới (ghi cụ thể từng xã).

+ Số cơ sở vi phạm phải xử lý. 

+ Số tiền xử phạt hành chính và các hình thức xử lý khác.

+ Trị giá tang vật tịch thu ( mặt hàng vi phạm cụ thể)

+ Số cơ sở được tuyên truyền và ký cam kết chấp hành pháp luật.

+ Những đề xuất, kiến nghị với cấp có thẩm quyền về những vướng mắc, khó khăn, sửa đổi, bổ sung văn bản pháp luật, cơ chế chính sách về quản lý hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ trên địa bàn các xã biên giới (nếu có)

 - Chi cục Quản lý thị trường có trách nhiệm thực hiện báo cáo định kỳ theo chuyên đề hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu, tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra  kiểm soát thị trường trên địa bàn các xã biên giới của lực lượng Quản lý thị trường, báo cáo Giám đốc Sở Công thương và cơ quan hữu quan theo quy định./.

Nguồn:CCQLTT