Tăng cường công tác quản lý hoạt động, bảo quản, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) trên địa bàn tỉnh Lai Châu


2017-07-27 - Thực hiện Chỉ thị số 30⁄CT-TTg ngày 05 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp. Để tăng cường công tác quản lý hoạt động, bảo quản, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) trên địa bàn tỉnh Lai Châu, Ngày 25⁄7⁄2017, UBND tỉnh Lai Châu ban hành văn bản số 1370⁄UBND-CN yêu cầu các Sở, ngành và các đơn vị có hoạt động VLNCN, tiền chất thuốc nổ (TCTN) trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Sở Công Thương

- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về VLNCN, TCTN đối với các đơn vị kinh doanh, sử dụng VLNCN trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức thực hiện nghiêm công tác thẩm định, thẩm tra, hậu kiểm tra trong công tác cấp phép sử dụng VLNCN, TCTN theo đúng quy định và thẩm quyền; hướng dẫn doanh nghiệp phương án bảo quản VLNCN, TCTN chưa sử dụng theo đúng quy định của pháp luật.

- Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất các doanh nghiệp sử dụng VLNCN trên địa bàn tỉnh việc quản lý, bảo quản và sử dụng VLNCN, đặc biệt chú trọng đối với các doanh nghiệp bảo quản, sử dụng VLNCN quy mô nhỏ, vùng biên giới, vùng sâu vùng xa; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về kho bảo quản, phương án nổ mìn.

- Thu hồi Giấy phép, Giấy đăng ký sử dụng VLNCN và xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức, đơn vị để mất VLNCN theo quy định tại Khoản 4 Điều 37 Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ về VLNCN; Khoản 7 Điều 33 Nghị định số 163/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và VLNCN.

- Rà soát mạng lưới các đơn vị thực hiện dịch vụ nổ mìn, kho bảo quản VLNCN trên địa bàn theo hướng giảm đầu mối, bảo đảm nghiêm ngặt các quy định về an ninh, kỹ thuật an toàn, phòng chống cháy, nổ.

- Tăng cường năng lực về người và thiết bị trong công tác quản lý nhà nước về VLNCN, TCTN để đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn, phòng chống cháy, nổ.

2. Công an tỉnh

- Tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự, phòng chống cháy, nổ trên địa bàn các huyện, thành phố có hoạt động VLNCN, TCTN; công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về an toàn, an ninh, phòng cháy chữa cháy, nội quy, quy định an toàn về phòng cháy chữa cháy tại các tổ chức, đơn vị kinh doanh, sử dụng VLNCN trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện đúng quy định và thẩm quyền trong thẩm tra, thẩm định, nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy; cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; cấp Giấy phép vận chuyển VLNCN, TCTN.

- Phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan chức năng tổ chức thanh tra, kiểm tra theo quy định đối với các doanh nghiệp có hoạt động VLNCN, TCTN trong đó chú trọng việc kiểm tra thực hiện quy định pháp luật về an ninh trạt tự, an toàn phòng chống cháy, nổ đối với kho bảo quản, phương tiện và lộ trình vận chuyển VLNCN, TCTN; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về công tác an ninh, an toàn, phòng chống cháy, nổ, phương tiện vận chuyển.

- Khẩn trương điều tra và xử lý các trường hợp mất, mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép VLNCN, TCTN theo quy định.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Tiếp tục hướng dẫn các đơn vị kinh doanh, sử dụng VLNCN, TCTN tổ chức thực hiện tốt quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, các Chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động; tuần lễ quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động...

- Tăng cường công tác thanh, kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền công tác an toàn vệ sinh lao động tại các đơn vị kinh doanh, sử dụng VLNCN, TCTN.

4. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội biên phòng tỉnh

Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra các tổ chức, cá nhân liên quan đến VLNCN thuộc địa bàn quản lý, các phương tiện giao thông đường bộ, tất cả các đường tiểu ngạch nhằm phát hiện, ngăn chặn hoạt động vận chuyển, mua bán, tàng trữ và sử dụng VLNCN, TCTN trái quy định của pháp luật.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Tiếp tục tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh trong việc quản lý hoạt động của các tổ chức, đơn vị kinh doanh, sử dụng VLNCN, TCTN; chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thông báo nổ mìn của các doanh nghiệp để đảm bảo an toàn cho người dân khi tiến hành nổ mìn.

- Báo cáo kịp thời các biến động liên quan đến VLNCN, TCTN trên địa bàn tới Sở Công Thương và các cơ quan chức năng liên quan.

6. Đơn vị có hoạt động VLNCN, TCTN trên địa bàn tỉnh

- Rà soát, tự kiểm tra các quy định về an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ trong quản lý, bảo quản, vận chuyển, sử dụng VLNCN, TCTN; chú trọng đối với kho bảo quản, phương tiện vận chuyển, bãi nổ để củng cố, khắc phục ngay những nội dung chưa đúng, chưa đủ theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức diễn tập các phương án theo Kế hoạch ứng cứu khẩn cấp của doanh nghiệp đã xây dựng.

- Trong quá trình bảo quản, sử dụng khi có dấu hiệu thất thoát VLNCN, TCTN, đơn vị phải báo cáo ngay với Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Công thương, Công an tỉnh và phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để điều tra, khắc phục sự cố.

Căn cứ nội dung Công văn, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở: Công Thương, Lao động - Thương binh và Xã hội; Thủ trưởng các đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Lãnh đạo các đơn vị có hoạt động VLNCN, TCTN trên địa bàn tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nguồn:Phòng KTATMT