Kết quả 01 năm thực hiện Chỉ thị số 13⁄CT-TTg ngày 09⁄5⁄2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm


2017-07-26 - Sau 01 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 13⁄CT-TTg ngày 09⁄5⁄2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Sở Công Thương đạt được một số kết quả cụ thể như sau:

        Về thực hiện Chương trình phối hợp giám sát và vận động thực hiện an toàn thực phẩm theo Chương trình phối hợp số 90 giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam:

          Sở Công Thương đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn thực hiện Kế hoạch giám sát kinh doanh cung ứng giống cây trồng, vật nuôi thuộc Chương trình 30a của Chính phủ và tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật về sản xuất, kinh doanh sử dụng vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2016 tại huyện Tân Uyên và Than Uyên. Qua đó giúp người kinh doanh và người sử dụng vật tư nông nghiệp nắm được chính sách, pháp luật của Nhà nước về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp; lựa chọn kinh doanh, sử dụng loại vật tư nông nghiệp có chất lượng và hiệu quả. Triển khai Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động người việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam theo Quyết định số 634/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Sở Công Thương đã hỗ trợ từ ngân sách của Đề án xây dựng mô hình điểm bán hàng Việt Nam với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam” tại huyện Tân Uyên. Đây là mô hình phối hợp hiệu quả nhất giữa nhà nước với doanh nghiệp và người tiêu dùng trong thực hiện Cuộc vận động. Sự thành công của mô hình thí điểm này sẽ từng bước nhân rộng thành hệ thống phân phối hàng Việt Nam tại các địa phương trên địa bàn tỉnh.

          Về công tác tuyên truyền kết hợp vận động ký cam kết: Tuyên truyền tới 1.533 lượt cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm và vận động các cơ sở tự nguyện ký cam kết không kinh doanh, vận chuyển thực phẩm nhập lậu, thực phẩm giả, thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, thực phẩm không đảm bảo vệ sinh ATTP, kém chất lượng, thực phẩm sử dụng chất cấm, phụ gia thực phẩm không được phép sử dụng (861 cơ sở ký cam kết với các nội dung: 145 cơ sở ký cam kết không sản xuất, kinh doanh buôn bán rượu bia nhập lậu, giả, kém chất lượng; 295 cơ sở ký cam kết không buôn bán, kinh doanh công nghệ phẩm giả, kém chất lượng, hàng không đảm bảo VSATTP và dịch vụ ăn uống 73 cơ sở; 13 cơ sở ký cam kết không buôn bán, vận chuyển, tàng trữ thuốc lá nhập lậu; 03 cơ sở ký cam kết không kinh doanh, buôn bán thuốc bảo thực vật giả và kém chất lượng; 88 cơ sở không kinh doanh thực phẩm bẩn, thực phẩm kém chất lượng, 244 cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm); kịp thời đưa tin 05 vụ vi phạm về hàng kém chất lượng, không đảm bảo vệ sinh ATTP bị xử lý đăng tải trên trang website của Sở Công Thương để dư luận biết và đồng tình phê phán.

          Về triển khai cấp phép về ATTP: Tổng số cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh thuộc trách nhiệm quản lý ngành công thương là 2.518 cơ sở, tăng 115 cơ sở so với thời điểm ban hành Chỉ thị số 13/CT-TTg, tăng 95 cơ sở so với thời điểm 31/12/2016. Đã tổ chức và cấp Giấy xác nhận kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm cho 432 cá nhân thuộc các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Sở Công Thương, tăng 286 cá nhân so với thời điểm ban hành Chỉ thị số 13/CT-TTg, tăng 218 cá nhân so với thời điểm 31/12/2016. Số cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm là 39 cơ sở, tăng 32 cơ sở so với thời điểm ban hành Chỉ thị số 13/CT-TTg, tăng 16 cơ sở so với thời điểm 31/12/2016. Số cơ sở đã thực hiện ký cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm là 520 cơ sở, tăng 460 cơ sở so với thời điểm ban hành Chỉ thị số 13/CT-TTg, tăng 287 cơ sở so với thời điểm 31/12/2016.

          Về công tác thanh tra, kiểm tra: Tổng số thanh tra, kiểm tra 1.535 cơ sở trong đó: tổng số cơ sở được kiểm tra 1.533 cơ sở; tổng số thanh tra đã tiến hành 02 cuộc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh rượu trên địa bàn thành phố Lai Châu. Tổng số cơ sở vi phạm 81 cơ sở (loại vi phạm: thực phẩm quá hạn sử dụng 33 cơ sở; thực phẩm nhập lậu 05 cơ sở; thực phẩm không rõ nguồn gốc 12 cơ sở; không có giấy chứng nhận tập huấn kiến thức về ATTP và Giấy khám sức khỏe hết hạn 26 cơ sở; vi phạm về nhãn hàng hóa 05 cơ sở), hình thức xử phạt hành chính; tổng tiền xử phạt vi phạm hành chính 122,1 triệu đồng; tổng trị giá thực phẩm tiêu hủy 64,369 triệu đồng./.

         Qua đó, tuyên truyền chủ trương chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm đến Nhân dân để góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm cho các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Lai Châu./.

Nguồn:Nguyễn Luyến