Lai Châu: Tập huấn Thương mại điện tử năm 2017


2017-07-25 - Thực hiện Quyết định số 285⁄QĐ-BCT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt các Đề án thuộc Chương trình phát triển Thương mại điện tử Quốc gia. Ngày 24⁄7⁄2017, Sở Công Thương phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin - Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị tập huấn về Thương mại Điện tử cho cán bộ quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

         Hội nghị tập huấn nhằm mục đích giới thiệu về vai trò, lợi ích của thương mại điện tử để thương mại điện tử trở thành hoạt động được sử dụng, ứng dụng phổ biến trong các giao dịch của cơ quan quản lý nhà nước và đại bộ phận các doanh nghiệp đồng thời thúc đẩy việc phát triển và ứng dụng TMĐT trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tạo điều kiện để các giao dịch TMĐT được tiến hành một cách minh bạch, góp phần nâng cao sức cạnh tranh và xây dựng các tập quán thương mại hiện đại đáp ứng nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.

          Thông qua Hội nghị tập huấn, các học viên được tiếp thu các quy định pháp luật và chính sách hỗ trợ của Nhà nước trong lĩnh vực thương mại điện tử; vai trò và trách nhiệm của địa phương trong việc triển khai công tác quản lý nhà nước về thương mại điện tử; xu hướng phát triển thương mại điện tử Việt Nam và nghiệp vụ thanh, kiểm tra xử lý vi phạm về thương mại điện tử để từ đó, vận dụng tốt vào lĩnh vực của ngành, đơn vị mình công tác. 

Nguồn:Trần Thu