Kế hoạch tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại xăng dầu


2017-07-18 - Theo nhận định đánh giá của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, thời gian qua tình hình buôn lậu, gian lận thương mại xăng dầu trên địa bàn cả nước nói chung và trên vùng biển Việt Nam vẫn còn diễn biến phức tạp, số vụ, số đối tượng, số lượng xăng dầu, số tiền buôn lậu, gian lận thương mại ngày càng tăng; đối tượng tham gia đa dạng, đa thành phần, gồm người Việt Nam, người nước ngoài cư trú trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố, mang nhiều quốc tịch khác nhau. Hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại xăng dầu đã vi phạm nghiêm trọng các quy định của Nhà nước trong quản lý kinh doanh xăng dầu, làm thất thu ngân sách Nhà nước mỗi năm hàng nghìn tỷ đồng tiền thuế, phí, lệ phí theo quy định hiện hành.

Đối với tỉnh ta, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại xăng dầu tuy không diễn biến phức tạp như nhiều địa phương khác trong cả nước, song vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ về tình trạng gian lận thương mại trong hoạt động kinh doanh xăng dầu với các hành vi vi phạm như: Gian lận về đo lường, chất lượng xăng dầu; lập khống hóa đơn, chứng từ; mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp nhằm chiếm đoạt tiền thuế, phí, lệ phí gây thất thu cho ngân sách Nhà nước, gây ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh xăng dầu hợp pháp của doanh nghiệp và quyền lợi của người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Kế hoạch số 410/KH-BCĐ389 ngày 14/6/2017 của  Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại xăng dầu và để chủ động phát hiện, đấu tranh ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại xăng dầu, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, Ngày 11/7/2017, Ban Chỉ đạo 389/ĐP ban hành Kế hoạch số 13/KH-BCĐ về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại xăng dầu (sau đây viết tắt là Kế hoạch) với nội dung cụ thể như sau:

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

 1. Mục đích

- Tăng cường sự chỉ đạo, triển khai đồng bộ, thống nhất giữa các sở, ngành thành viên, các huyện, thành phố, các lực lượng chức năng nhằm kiểm tra, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả với những đường dây, tổ chức buôn lậu, gian lận thương mại xăng dầu trên thị trường nội địa và  khu vực biên giới.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, giám sát chặt chẽ việc chấp hành các quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh xăng dầu, tiêu chuẩn đo lường, chất lượng, quy định về giá và niêm yết giá, việc thực hiện chế độ hóa đơn chứng từ …kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi phạm trong kinh doanh xăng dầu của các thương nhân theo quy định của pháp luật, chống thất thu thuế và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước và của các bộ, ngành về quản lý nhập khẩu, kinh doanh xăng dầu phát hiện những điểm bất cập, không còn phù hợp, kịp thời đề xuất, kiến nghị với cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoàn chỉnh các cơ chế chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật trong quản lý nhập khẩu, kinh doanh xăng dầu nhằm thiết lập môi trường cạnh tranh, kinh doanh xăng dầu lành mạnh, đúng pháp luật.

2. Yêu cầu

- Các sở, ngành thành viên, các huyện, thành phố, các lực lượng chức năng   bám sát chức năng, nhiệm vụ và nắm vững diễn biến tình hình địa bàn, thực hiện tốt Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh, nhằm thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại xăng dầu.

- Các cơ quan, đơn vị chức năng được phân công thực hiện Kế hoạch nêu cao trách nhiệm trong thực hiện công vụ, thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật; không tiêu cực, bao che, tiếp tay, làm ngơ trước những hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, nhập khẩu, kinh doanh xăng dầu không bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng và các hành vi vi phạm pháp luật khác trong nhập khẩu, kinh doanh xăng dầu của thương nhân; xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm và các hành vi dung túng, bao che, tiếp tay cho hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại xăng dầu.

- Quá trình thực hiện Kế hoạch không làm ảnh hưởng hoặc gây cản trở đến hoạt động kinh doanh xăng dầu bình thường, đúng pháp luật của các thương nhân.

II. NỘI DUNG, BIỆN PHÁP

1. Các sở, ngành thành viên có liên quan, các huyện, thành phố, cơ quan, đơn vị chức năng tăng cường công tác phối hợp, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ chuyên ngành, nắm chắc tình hình nhập khẩu, kinh doanh xăng dầu trên tuyến, lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách; kịp thời phát hiện thương nhân nhập khẩu, kinh doanh xăng dầu có dấu hiệu, hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, chủ động xây dựng các kế hoạch nghiệp vụ, tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, giám sát, xác lập các chuyên án, vụ án, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả với các hành vi buôn lậu, mua bán, vận chuyển trái phép xăng dầu trên thị trường nội địa và qua biên giới.

2. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, giám sát, quản lý chặt chẽ các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh xăng dầu về điều kiện kinh doanh, tiêu chuẩn đo lường, chất lượng, chấp hành pháp luật giá, hồ sơ, hóa đơn, chứng từ, sử dụng tên thương mại, biểu tượng, nhãn hiệu… kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm trong nhập khẩu, kinh doanh xăng dầu, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

3. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, xây dựng các chuyên mục, chuyên trang tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại xăng dầu trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức phù hợp để các doanh nghiệp và người tiêu dùng thấy rõ tác hại của buôn lậu, gian lận thương mại xăng dầu, không tham gia hoạt động, tiếp tay, bao che cho đối tượng buôn lậu; kịp thời chủ động tố giác tội phạm với các cơ quan chức năng.

4. Kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới bổ sung để hoàn thiện các cơ chế, chính sách và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác quản lý nhập khẩu, kinh doanh xăng dầu, không để các đối tượng lợi dụng buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế.

5. Khen thưởng và đề nghị khen thưởng kịp thời đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; phát hiện, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân có hành vi bao che, tiếp tay, bảo kê cho các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Tiến hành thanh tra, kiểm tra và yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trong Quân đội chấp hành nghiêm các quy định, điều kiện trong xăng dầu theo quy định của pháp luật và Bộ Quốc phòng, không để các đối tượng lợi dụng buôn lậu, gian lận thương mại xăng dầu trong hệ thống đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng dầu của Quân đội thuộc khu vực đất Quốc phòng quản lý trên địa bàn tỉnh.

 2. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

- Chỉ đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát chặt chẽ địa bàn quản lý, các đường mòn, lối mở, sông suối, khu vực giáp biên... để kịp thời phát hiện ngăn chặn các điểm tập kết, tụ điểm chứa chấp xuất lậu xăng dầu qua biên giới.

- Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng: Công an, Hải quan, Quản lý thị trường và Ban Chỉ đạo 389 các huyện biên giới trao đổi thông tin, nắm chắc tình hình, đánh giá, phân loại, lập danh sách các đối tượng có dấu hiệu hoạt động buôn lậu, mua bán,vận chuyển trái phép xăng dầu qua biên giới, trọng điểm là khu vực Cửa khẩu Ma Lù Thàng, lối mở Pô Tô, cửa khẩu phụ U Ma Tu Khoòng và các điểm tập kết, chuyển tải, tái xuất hàng hóa; phát hiện, bắt giữ xử lý nghiêm các đối tượng, phương tiện lợi dụng buôn lậu, mua bán, vận chuyển trái phép xăng dầu trên tuyến biên giới.

- Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý kinh doanh xăng dầu để kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoàn thiện; tiến hành sơ kết, tổng kết các chuyên án, vụ án về buôn lậu xăng dầu, rút ra phương thức, thủ đoạn mới và bài học kinh nghiệm để chia sẻ, trao đổi kịp thời cho các lực lượng chức năng.

 3. Công an tỉnh

- Chỉ đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, xác lập chuyên án, đấu tranh quyết liệt với các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại xăng dầu trong thị trường nội địa, tập trung triệt phá các đường dây, đối tượng cầm đầu, chủ mưu buôn lậu, gian lận thương mại xăng dầu; điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở Khoa học và công nghệ, cơ quan chức năng tiến hành thanh tra, kiểm tra các cơ quan có thẩm quyền cấp phép, đăng ký chất lượng đo lường và các doanh nghiệp đầu mối cung ứng, kinh doanh xăng dầu có dấu hiệu vi phạm pháp luật; tiến hành điều tra, xác minh xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; tiếp nhận, phối hợp điều tra, xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật trong kinh doanh xăng dầu do cơ quan chức năng chuyển đến theo thẩm quyền.

- Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, thông qua công tác tuần tra phối hợp với  lực lượng Quản lý thị trường, cơ quan Thuế, cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện chế độ hóa đơn, chứng từ đối với các phương tiện vận chuyền xăng dầu từ các tỉnh ngoài vào địa bàn tỉnh nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyền xăng dầu không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, hoặc quay vòng hóa đơn, chứng từ để hợp pháp hóa số lượng xăng dầu gian lận thương mại nhằm mục đích trốn thuế.

- Rá soát các văn bản quy phạm pháp luật trong quản lý kinh doanh xăng dầu để kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện; tiến hành sơ kết, tổng kết các chuyên án, vụ án về buôn lậu, gian lận thương mại xăng dầu, rút ra phương thức, thủ đoạn mới và bài học kinh nghiệm để chia sẻ, trao đổi kịp thời cho các lực lượng chức năng.

 4. Sở Tài chính

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh xăng dầu trong việc chấp hành các quy định pháp luật về giá, kê khai giá, bình ổn giá, niêm yết giá bán và bán hàng đúng giá niêm yết, không để xảy ra tình trạng tăng giá bán bất hợp lý.

- Rà soát các  văn bản quy phạm pháp luật về quản lý kinh doanh xăng dầu để kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện.

- Tham mưu, đề xuất chế độ chính sách hỗ trợ kinh phí đảm bảo điều kiện làm việc, thông tin liên lạc, phương tiện tuần tra, kiểm tra, kiểm soát cho các cơ quan chức năng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo quy định.

- Phối hợp với Sở Công Thương đề xuất thực hiện phương án bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trong việc chấp hành các quy định pháp luật về giá, kê khai giá, niêm yết giá bán và bán hàng đúng giá niêm yết.

 5. Sở Công Thương - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389/ĐP

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành thành viên trên cơ sở trao đổi thông tin, theo dõi, tổng hợp tình hình, kết quả và thường xuyên cập nhật các dữ liệu về buôn lậu, gian lận thương mại xăng dầu để tham mưu cho Trưởng Ban Chỉ đạo 389/ĐP chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả với hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép xăng dầu và thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

- Đề xuất Ban Chỉ đạo 389/ĐP tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra thường xuyên, đột xuất tại một số địa bàn trọng điểm đối với các doanh nghiệp, tổng đại lý kinh doanh xăng dầu, đại lý bán lẻ xăng dầu, nhất là các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế trên địa bàn trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh xăng dầu, thực hiện chế độ hóa đơn, chứng từ, đo lường, chất lượng, chấp hành pháp luật giá nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại xăng dầu.

- Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng như: Công an, Cơ quan Thuế, Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng,... tăng cường trao đổi thông tin, quản lý địa bàn,  thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh có hiệu quả đối với các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại xăng dầu trên thị trường nội địa; thực hiện các quy định về hóa đơn, chứng từ trong vận chuyển xăng dầu; số lượng, chất lượng, tình trạng hoạt động của thiết bị đong, đếm, bình đong đối chứng, bồn chứa; hợp đồng đại lý với thương nhân cung cấp xăng dầu và các điều kiện kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các thương nhân kinh doanh xăng dầu vi phạm theo quy định của pháp luật.

- Chủ trì, phối hợp với sở Tài chính, cơ quan liên quan rà soát, đánh giá việc thực hiện Nghị định số 83/2014/NĐ-CP; tổng hợp các kiến nghị điều chỉnh, bổ sung các chính sách về quản lý kinh doanh xăng dầu của các sở, ban, ngành thành viên và Ban Chỉ đạo 389 các huyện, thành phố, đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền, sửa đổi, bổ sung kịp thời.

- Là đầu mối tổng hợp thông tin báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất, báo cáo nhanh các vụ việc và báo cáo sơ kết, tổng kết thực hiện Kế hoạch này để báo cáo Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và UBND tỉnh theo quy định.

6. Cục Thuế tỉnh

- Chỉ đạo cơ quan Thuế các huyện, thành phố tăng cường thanh tra, kiểm tra, rà soát, phát hiện, chấn chỉnh, xử lý những sai phạm trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về thuế đối với các thương nhân kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh; trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong công tác điều tra, xác minh, xử lý các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại xăng dầu liên quan đến công tác quản lý thuế; kịp thời phát hiện số lượng xăng dầu mua bán, tiêu thụ có nguồn gốc không hợp pháp, hành vi lập khống hóa đơn, chứng từ để hợp thức hóa xăng dầu nhập lậu, trốn thuế; xử lý, truy thu thuế theo quy định của pháp luật.

- Chủ trì phối hợp với các sở, ngành có liên quan, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện biện pháp dán tem niêm phong đồng hồ tổng trên các cột bơm xăng dầu trên địa bàn tỉnh, đồng thời tập trung rà soát việc kê khai thuế, tổ chức ghi số công tơ, xác định số lượng xăng dầu bán ra trong tháng để quản lý số lượng xăng dầu mua vào bán ra, ngăn chặn việc khai man, trốn thuế của các doanh nghiệp; thực hiện kết nối điện tử giữa cơ quan Hải quan và cơ quan Thuế đối với các thương nhân phân phối, tổng đại lý kinh doanh xăng dầu và đại lý bán lẻ xăng dầu theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế nhằm chống gian lận thương mại, trốn thuế.

- Chủ trì phối hợp với cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị với cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung ban hành quy định về hồ sơ, hóa đơn, chứng từ trong vận chuyển, lưu thông hàng hóa là xăng dầu trên đường vận chuyển đối với chủ phương tiện vận tải hoặc người điều khiển phương tiện vận tải phải xuất trình theo quy định.

7. Chi cục Hải quan cửa khẩu Ma lù Thàng

Chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tại khu vực cửa khẩu Ma Lù Thàng, địa bàn thuộc khu vực kiểm soát theo quy định của Hải quan, áp dụng đồng bộ các nghiệp vụ kiểm soát hải quan trong việc kiểm tra, rà soát, thực hiện trình tự thủ tục xuất khẩu Hải quan cửa khẩu để phát hiện kịp thời hành vi xuất lậu xăng dầu qua biên giới.

          8. Sở Khoa học và Công nghệ

 Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan chức năng có liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ về đo lường, chất lượng xăng dầu, pha chế, nhập khẩu và lưu thông trên thị trường của các thương nhân; kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm như: Gian lận về đo lường, không đảm bảo chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn công bố áp dụng, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

9. Sở Giao thông vận tải

Chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông phối hợp với các các cơ quan, lực lượng chức năng có liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận tải xăng dầu trên các tuyến đường bộ như: Quốc lộ từ Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Sơn La, cửa khẩu Ma Lù Thàng vào các huyện, thành phố trong tỉnh nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vận chuyển xăng dầu không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, không rõ nguồn gốc; hành vi chiếm đoạt xăng dầu, pha tạp chất không đúng quy chuẩn vào bồn, téc chứa xăng dầu trên đường vận chuyển, chuyển tải xăng dầu trái quy định.

10. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với Báo Lai Châu, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh, các   cơ quan thông tấn báo chí, các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389/ĐP, các lực lượng chức năng thông tin, phản ánh kịp thời tình hình và kết quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại xăng dầu; mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại xăng dầu đến mọi người dân và các thương nhân nhập khẩu, kinh doanh xăng dầu.

11. Ban Chỉ đạo 389 các huyện, thành phố

- Xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng trên địa bàn phối hợp với cơ quan, lực lượng chức năng của tỉnh tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát, phát hiện ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại xăng dầu trên địa bàn.

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với các tổ chức đoàn thể, cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại xăng dầu đến mọi người dân và các thương nhân nhập khẩu, kinh doanh xăng dầu thấy rõ tác hại của việc buôn lậu, gian lận thương mại xăng dầu; không tham gia, tiếp tay cho buôn lậu, đồng thời tích cực tham gia phát hiện, thông tin cho các cơ quan chức năng để sớm ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật.

- Tổng hợp tình hình, kết quả đấu tranh, chống buôn lậu, gian lận thương mại xăng dầu trên địa bàn quản lý với Ban Chỉ đạo 389/ĐP theo quy định; đồng thời rà soát các văn bản quy phạm pháp luật trong quản lý, kinh doanh xăng dầu để kiến nghị, đề xuất với cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung kịp thời.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thời gian thực hiện: Từ tháng 7 năm 2017 đến hết tháng 7 năm 2018.

2. Tổ chức triển khai thực hiện

- Căn cứ Kế hoạch này và chức năng nhiệm vụ được giao, các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389/ĐP, cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan, Ban Chỉ đạo 389 các huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện và gửi về Ban Chỉ đạo 389/ĐP (qua Sở Công Thương) để theo dõi, đôn đốc thực hiện.

- Chế độ báo cáo: Các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389/ĐP, cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan, Ban Chỉ đạo 389 các huyện, thành phố thực hiện báo cáo định kỳ hàng tháng (thành một mục riêng trong báo cáo tháng) và báo cáo đột xuất, tổng hợp, báo cáo nhanh các vụ việc về Sở Công Thương - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389/ĐP ( qua Chi cục Quản lý thị trường tỉnh) để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và UBND tỉnh. Tổ chức sơ kết thực hiện Kế hoạch này vào kỳ tổng kết công tác năm 2017 và tiến hành tổng kết đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch vào quý III của năm 2018.

  - Giao Sở Công Thương - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389/ĐP thường xuyên theo dõi, đôn đốc các sở, ngành thành viên, Ban Chỉ đạo 389 các huyện, thành phố, các lực lượng chức năng thực hiện Kế hoạch này và tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Nguồn:Chi cục QLTT