Kết quả hoạt động Khuyến công và Xúc tiến thương mại 6 tháng đầu năm 2017


2017-07-03 - Trong 6 tháng đầu năm 2017, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Lai Châu đã phối hợp cùng các cấp ngành địa phương và các bên liên quan triển khai thực hiện kế hoạch khuyến công và xúc tiến thương mại với kết quả như sau:

Về hoạt động khuyến công quốc gia: Năm 2017, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Lai Châu được Bộ Công thương phê duyệt hỗ trợ thực hiện 3 đề án với tổng kinh phí là 750 triệu đồng. Đến nay, 2/3 đề án đã được nghiệm thu cơ sở, 01 đề án đang hoàn thiện thủ tục ký kết hợp đồng thực hiện với Cục Công nghiệp địa phương. Cụ thể:

- Đề án "Xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất gạch không nung": Phối hợp với Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bảo Dương tại huyện Than Uyên xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất gạch không nung tại xã Mường Than, huyện Than Uyên. Đến tháng 5/2017, Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bảo Dương đầu tư hoàn chỉnh mô hình theo đề án được phê duyệt, Trung tâm đã phối hợp với Công ty tổ chức hội thảo trình diễn, giới thiệu mô hình và tổ chức nghiệm thu đề án.

- Đề án "Ứng dụng máy móc tiên tiến trong chạm khắc gỗ": Hỗ trợ Hộ kinh doanh Trúc Suy tại xã Mường So, huyện Phong Thổ đầu tư ứng dụng máy khắc CNC (Model: MARTS; tốc độ làm việc: 8.000 mm/phút; máy mới 100%). Đến tháng 4, Hộ kinh doanh đã lắp đặt hoàn chỉnh máy móc, thiết bị, vận hành sản xuất thử, sản phẩm sản xuất ra đạt yêu cầu, Trung tâm đã phối hợp cùng Hộ kinh doanh Trúc Suy và các bên liên quan tiến hành nghiệm thu đề án theo quy định.  

- Đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc tiên tiến trong sản xuất tấm lợp tôn” là đề án bổ sung kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2017: Hỗ trợ Hộ kinh doanh Hà Văn Biên tại xã Mường So, huyện Phong Thổ đầu tư ứng dụng Máy cán tôn 01 tầng 11 sóng  vuông. Đến nay, đề án đang trong giai đoạn hoàn thiện thủ tục để ký kết hợp đồng triển khai thực hiện với Cục Công nghiệp địa phương.

Về hoạt động khuyến công địa phương: Nguồn kinh phí dành cho hoạt động khuyến công địa phương năm 2017 là gần 900 triệu đồng. Hiện tại, các đề án đã và đang trong giai đoạn tổ chức triển khai.

Hoạt động tư vấn công nghiệp: Tập huấn, sát hạch kiểm tra viên điện lực năm 2017 cho 68 học viên; Kiểm tra, sát hạch kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp (đợt 1) năm 2017 cho 62 học viên (Chỉ huy 23 học viên, thợ mìn 21 học viên, thủ kho 10 học viên, người vận chuyển 08 học viên).

Hoạt động xúc tiến thương mại: Tham gia Hội chợ thương mại khu vực Đồng bằng Sông Hồng - Ninh Bình 2017; Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, tiêu thụ hàng hóa, đặc biệt là hàng nông sản cho khu vực nông thôn, biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số tỉnh Lai Châu; Cung cấp thông tin, vận động doanh nghiệp tham gia các hội chợ trong nước năm 2017;...

Hoạt động thương mại điện tử: Quản lý hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử. Trong đó: có 06 DN trên địa bàn tỉnh tham gia với 12 sản phẩm được đăng trên sàn giao dịch Laichau.biz.

Để hoàn thành tốt Kế hoạch khuyến công, xúc tiến thương mại năm 2017, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tập trung làm tốt một số giải pháp chủ yếu sau:

*  Về hoạt động Khuyến công:

Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nghiệm thu, thanh lý và giải ngân các đề án khuyến công đã hoàn thành, đồng thời hướng dẫn các đơn vị thụ hưởng triển khai thực hiện các đề án đã được phê duyệt đảm bảo đúng nội dung và tiến độ.

Xây dựng các đề án khuyến công quốc gia và khuyến công địa phương năm 2018 trình Sở Công Thương thẩm định, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Nâng cao chất lượng các tin bài, hình ảnh, các nội dung, văn bản liên quan đến lĩnh vực công thương, khuyến công, xúc tiến thương mại để biên tập, phát hành 02 số Bản tin Công thương.

Xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức gian hàng tham gia Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc tại Phú Thọ năm 2017.

* Về hoạt động  xúc tiến thương mại.

Phối hợp tổ chức 03 phiên chợ hàng Việt về nông thôn, biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Đồng thời, tập trung hoàn thành các hồ sơ, thủ tục thanh quyết toán kinh phí đối với các đề án từ nguồn xúc tiến thương mại tỉnh và quốc gia năm 2017 sau khi hoàn thành. Xây dựng các đề án XTTM tỉnh và quốc gia năm 2018 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt./.

Nguồn:Phạm Huyền (Bản tin Công thương Lai Châu)