Tăng cường công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp lưu thông trên thị trường


2017-07-12 - Thực hiện Công văn số 1189⁄UBND-NLN ngày 29⁄6⁄2017 của UBND tỉnh Lai Châu về việc tăng cường công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, Ngày 11⁄7⁄2017, Sở Công thương ban hành văn bản số 669⁄SCT-QLTT, yêu cầu các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở, phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, phòng Kinh tế thành phố triển khai thực hiện một số nội dung sau:

 1. Phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường

 - Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị có liên quan trong việc theo dõi, tổng hợp tiếp nhận và trả lời kiến nghị, đề nghị, giải đáp những vướng mắc của các tổ chức, cá nhân về việc thực hiện các quy định của pháp luật trong sản xuất, kinh doanh phân bón vô cơ và các hóa chất nhập khẩu dùng trong sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Công thương.

- Thực hiện công tác tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy và thông báo xác nhận công bố hợp quy cho tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phân bón vô cơ.

- Tiếp nhận đề nghị của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phân bón vô cơ và thẩm định nội dung để tổ chức hội nghị, hội thảo giới thiệu mô hình sản xuất, kinh doanh phân bón vô cơ theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với Thanh tra Sở và các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch  thanh tra, kiểm tra hàng năm và đột xuất việc thực hiện các quy định của pháp luật của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phân bón vô cơ, các hóa chất trong danh mục cấm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của ngành Công thương.

 2. Thanh tra Sở

- Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh phân bón vô cơ, các hóa chất cấm nhập khẩu dùng trong sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong chăn nuôi thủy sản. Chủ trì phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan thuộc Sở xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phân bón vô cơ, hóa chất thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công thương. Chú trọng thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân được cấp phép sản xuất phân bón vô cơ trong việc duy trì điều kiện sản xuất; phát hiện, ngăn chặn các tổ chức, cá nhân sản xuất phân bón vô cơ, hóa chất không đảm bảo các điều kiện trong quá trình kinh doanh và kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

- Qua thanh tra phát hiện những hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý phân bón vô cơ, hóa chất; kiến nghị, đề xuất với cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật, các giải pháp thực hiện chính sách về quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh phân bón vô cơ, các hóa chất kháng sinh nhập khẩu được phép sử dụng trong sản xuất, kinh doanh cho phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh.

3. Chi cục Quản lý thị trường

- Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Kế hoạch số 636/KH-BCT ngày 01/3/2017 của Bộ Công Thương về việc triển khai đợt cao điểm kiểm tra và xử lý vi phạm trong sản xuất, gia công phân bón vô cơ năm 2017; Kế hoạch số 916/KH-SCT ngày 28/10/2016 của Sở Công thương về tăng cường quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh phân bón vô cơ năm 2016-2017.

- Chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong kinh doanh phân bón, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản; thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, hóa chất, chế phẩm sinh học, chất cấm ngoài danh mục dùng trong chăn nuôi, thức ăn thủy sản lưu thông trên thị trường theo quy định của pháp luật. Tập trung kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi buôn bán hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng và các hành vi gian lận khác là vật tư nông nghiệp lưu thông trên thị trường; kiểm tra giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép sản xuất, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và việc duy trì điều kiện sản xuất, kinh doanh theo quy định; chất lượng hàng hóa, chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy, dấu hợp quy; chấp hành chế độ hóa đơn chứng từ hàng hóa; việc thực hiện các quy định về nhãn hàng hóa; niêm yết giá và bán theo giá niêm yết; bảo quản hàng hóa...

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn thực hiện ký cam kết:“Không kinh doanh vật tư nông nghiệp giả, vật tư nông nghiệp kém chất lượng, vật tư nông nghiệp  không rõ nguồn gốc, xuất xứ”.

- Tham mưu Ban Chỉ đạo 389/ĐP tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 06/KH-BCĐ ngày 20/4/2017 của Ban Chỉ đạo 389/ĐP về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2017; tổ chức sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng thành viên tăng cường lực lượng kiểm tra, kiểm soát ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi nhập lậu, kinh doanh vật tư nông nghiệp giả không đảm bảo chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

4. Văn phòng Sở

- Cập nhật, đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý vật tư nông nghiệp thuộc trách nhiệm quản lý Nhà nước của Sở Công thương trên trang Website của Sở để tuyên truyền, phổ biến, nhằm nâng cao hiểu biết và ý thức trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật về quản lý, sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp.

- Phối hợp với các phòng liên quan, đơn vị thuộc Sở thực hiện tuyên truyền, thông tin tình hình sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp; công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý đối với tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của pháp luật trong sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp.

5. Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, phòng Kinh tế thành phố

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng tham mưu UBND huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý vật tư nông nghiệp cho các đối tượng quản lý, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và người sử dụng thuộc địa bàn quản lý; thông tin kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của pháp luật về hoạt động sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp không đảm bảo chất lượng bị xử lý.

- Tham mưu Ban Chỉ đạo 389 huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng trên địa bàn tăng cường phối hợp kiểm tra, kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, các hóa chất thuộc danh mục cấm nhập khẩu dùng trong sản xuất kinh doanh và sử dụng trong chăn nuôi, thủy sản. Chú trọng kiểm tra, kiểm soát tại các xã vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép qua biên giới các loại vật tư nông nghiệp giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Căn cứ nội dung Công văn này, yêu cầu các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở, phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện và phòng Kinh tế thành phố triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Sở Công thương theo định kỳ (qua phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./.        

Nguồn:Chi cục QLTT