Thư chúc mừng của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Trưởng ban chỉ đạo 389 Quốc gia nhân kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống của lực lượng Quản lý thị trường (03⁄7⁄1957 - 03⁄7⁄2017)


2017-06-25 - Thư chúc mừng của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Trưởng ban chỉ đạo 389 Quốc gia nhân kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống của lực lượng Quản lý thị trường (03⁄7⁄1957 - 03⁄7⁄2017)

 

                                                                       

                                                                           Chi tiết xem tại đây

Nguồn:Trần Thu