Sở Công thương chỉ đạo triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2017


2017-04-26 - Thực hiện Công văn số 2778⁄BCT-KHCN ngày 04⁄4⁄2017 của Bộ Công thương về tổ chức Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2017; Kế hoạch số 79⁄KH-BCĐ ngày 25⁄3⁄2017 của Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Lai Châu về triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2017, với chủ đề “Sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm tươi sống an toàn; kiểm soát rượu, phòng tránh ngộ độc rượu”, Sở Công thương yêu cầu các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở, phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, phòng Kinh tế thành phố triển khai thực hiện một số nội dung sau:

          1. Phòng Quản lý thương mại chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở, tham mưu:

          - Phối hợp với Sở Y tế và các sở, ngành có liên quan để triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm theo nội dung tổ chức “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2017 của Bộ Công thương; Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” tỉnh Lai Châu năm 2017 của Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Lai Châu và tăng cường hoạt động tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm theo các văn bản quy phạm pháp luật tại Phụ lục kèm theo văn bản này và Phụ lục 1 tại Kế hoạch số 79/KH-BCĐ ngày 25/3/2017 của BCLN về vệ sinh ATTP tỉnh cho:Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh rượu; sản xuất, sơ chế/giết mổ, chế biến, nhập khẩu, xuất khẩu rau, thịt, thủy sản tươi sống; chính quyền các cấp, quản lý nhà hàng, quán ăn, ban quản lý chợ, siêu thị, chợ đầu mối, khu du lịch; triển khai Kế hoạch thanh tra, kiểm tra Tháng hàng động về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh trong lĩnh vực công thương và lĩnh vực liên quan khác; cử thành viên tham gia Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành VSATTP của BCĐLN về vệ sinh ATTP tỉnh; Tham gia chuẩn bị nội dung báo cáo của BCĐLN về vệ sinh ATTP tỉnh báo cáo với đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành VSATTP Trung ương kiểm tra tại tỉnh.

          - Phối hợp với Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh tuyên truyền vận động người tiêu dùng tẩy chay các cơ sở sản xuất, kinh doanh không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, các sản phẩm thực phẩm ô nhiễm, biến chất; công khai trước công luận các cơ sở sản xuất kinh doanh vi phạm về an toàn thực phẩm bị cơ quan có thẩm quyền xử lý.

          - Tổng hợp báo cáo kết quả triển khai thực hiện Tháng hàng động vì an toàn thực phẩm năm 2017của Sở báo cáo Bộ Công thương và BCĐ LN về vệ sinh ATTP tỉnh theo quy định.

           2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, phòng Kinh tế thành phố

           Phối hợp với cơ quan y tế, các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn tham mưu Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm huyện, thành phố triển khai thực hiện tốt “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2017, với chủ đề “Sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm tươi sống an toàn; kiểm soát rượu, phòng tránh ngộ độc rượu”; tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm cho chính quyền cấp xã, người sản xuất, kinh doanh thực phẩm, người tiêu dùng thực phẩm trong lĩnh vực công thương và lĩnh vực liên quan khác.

           3. Chi cục Quản lý thị trường

          - Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra Tháng hành động vì an toàn thực phẩm với chủ đề “Sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm tươi sống an toàn” và “Kiểm soát rượu, phòng tránh ngộ độc rượu”. Tập trung vào các mặt hàng rượu. bia, nước giải khát, bánh, mứt, kẹo, sữa chế biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến bột, tinh bột và các mặt hàng chế biến từ rau, thịt gia súc, gia cầm, thủy hải sản tươi sống và các nhóm mặt hàng thực phẩm theo Thông tư 58/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo vệ người tiêu dùng.

          - Đối với mặt hàng thực phẩm tươi sống: Kiểm tra việc chấp hành các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm trong kinh doanh, bảo quản các mặt hàng rau, thịt gia súc, gia cầm, thủy hải sản và sản phẩm chế biến từ rau, thịt gia súc, gia cầm, thủy hải sản tươi sống; việc kinh doanh và sử dụng hóa chất, phụ gia, chất hỗ trợ chế biến, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y. Phát hiện và xử lý nghiêm hành vi vi phạm an toàn thực phẩm, vi phạm về mức tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong rau, quả; tồn dư hóa chất, kháng sinh, ô nhiễm vi sinh vật trong thịt gia súc, gia cầm, thủy  sản tại các cơ sở kinh doanh thực phẩm tươi sống, ngăn chặn việc sử dụng thịt gia súc, gia cầm chết để chế biến thực phẩm.               

          - Đối với gia súc, gia cầm: Chủ động phối hợp với cơ quan Thú y, các cơ quan liên quan tăng cường quản lý địa bàn rà soát thống kê các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận chuyển, tiêu thụ gia cầm nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi buôn bán, vận chuyển gia cầm nhập lậu, không rõ nguồn gốc và các sản phẩm gia cầm lưu thông trên thị trường; tiếp tục thực hiện Văn bản số 89/UBND-TM ngày 25/01/2013 của UBND tỉnh Lai Châu về việc thực hiện Quyết định số 2088/QĐ-TTg ngày 27/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển và kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép; tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các kho đông lạnh, bãi, điểm tập kết, buôn bán gia cầm và sản phẩm gia cầm.

          - Đối với mặt hàng rượu: Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan và chính quyền các cấp (huyện, thành phố) thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình kinh doanh, tiêu thụ rượu và các cơ sở sản xuất, phân phối, bán buôn, bán lẻ mặt hàng rượu trên địa bàn. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh rượu, đặc biệt chú trọng kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu nấu thủ công, rượu tự pha chế nhằm ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là các hành vi sản xuất rượu giả, sử dụng cồn công nghiệp, methanol, các nguyên liệu, hương liệu không được phép sử dụng để pha chế rượu, kinh doanh rượu không rõ nguồn gốc và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm bảo vệ sức khỏe, an toàn tính mạng người tiêu dùng, góp phần ngăn chặn các vụ ngộ độc rượu diễn ra trên địa bàn tỉnh.

          - Phối hợp với các cơ quan chuyên môn và lực lượng chức năng trên địa bàn tăng cường kiểm tra, kiểm soát các tổ chức, cá nhân nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh hóa chất, cồn công nghiệp và methanol theo Văn bản số 289/SCT-QLTM ngày 07/4/2017 của Sở Công thương về tăng cường quản lý hóa chất độc hại bị lạm dụng trong bảo quản, chế biến thực phẩm. Chú trọng kiểm tra, phát hiện sớm các hành vi sử dụng cồn công nghiệp, hóa chất, hương liệu, phụ gia thực phẩm không được phép sử dụng trong sản xuất, chế biến, bảo quản thực phẩm, đặc biệt là pha chế rượu và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

            - Chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường cử cán bộ tham gia các Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm của tỉnh, huyện, thành phố và chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường hoạt động tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm cho người sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo các văn bản quy phạm pháp luật tại phụ lục kèm theo cho: Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh rượu; sản xuất, sơ chế/giết mổ, chế biến, nhập khẩu, xuất khẩu rau, thịt, thủy sản tươi sống; chính quyền các cấp, quản lý nhà hàng, quán ăn, ban quản lý chợ, siêu thị, chợ đầu mối, khu du lịch; người tiêu dùng.

          Căn cứ nội dung Công văn này, yêu cầu các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc sở, phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện và phòng Kinh tế thành phố triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Sở Công Thương (qua phòng Quản lý Thương mại) trước ngày 12/5/2017 để tổng hợp, báo cáo Bộ Công thương và Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Lai Châu theo quy định./.

Nguồn:Phòng QLTM