Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả


2017-04-20 - Ngày 18⁄4⁄2017, UBND huyện Nậm Nhùn ban hành Quyết định số 274⁄QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Cụ thể như sau:

- Tổ chức vi phạm hành chính:

Tổ chức: Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hoàng An.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Lê Văn An; chức vụ: Giám đốc;

Sinh ngày: 15/8/1985; Quốc tịch: Việt Nam

Giấy CMND người đại diện theo pháp luật số 172212715, cấp ngày 23/4/2007, nơi cấp: Công an tỉnh Thanh Hóa.

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động: Hoạt động lĩnh vực xây dựng và các ngành nghề khác theo Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp: 6200067595, đăng ký lần đầu ngày 09/10/2012, đăng ký thay đổi lần 3 ngày 26/12/2013.

Địa chỉ: Thị trấn Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu

Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp: 6200067595, đăng ký lần đầu ngày 09/10/2012, đăng ký thay đổi lần 3 ngày 26/12/2013.Nơi cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu.

- Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Vi phạm quy định về an toàn điện quy định tại:

+ Khoản 8, Điều 7 và Khoản 3, Điều 51, Luật Điện lực số 28/2004/QH11 ngày 03/12/2004.

+ Khoản 2, điểm b, c, d, Điều 15, Nghị định 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

+ Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền 10.000.000 đồng (bằng chữ: Mười triệu đồng).

+ Các biện pháp khắc phục hậu quả: Di dời tài sản, tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hoàng An ra khỏi hành lang bảo vệ an toàn công trình đường dây 500kV Sơn La - Lai Châu.

+ Thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả hoàn thành trước ngày 29/4/2017.

+ Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hoàng An vi phạm phải hoàn trả kinh phí cho việc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có) theo quy định tại khoản 5 Điều 85 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

                       Chi tiết Quyết định xem tại đây

Nguồn:QLNL