Tăng cường quản lý hóa chất độc hại bị lạm dụng trong bảo quản, chế biến thực phẩm


2017-04-17 - Để tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh hóa chất và cồn công nghiệp, ngăn ngừa sử dụng sai mục đích hóa chất, cồn công nghiệp trong bảo quản, chế biến thực phẩm nhằm bảo vệ sức khỏe, an toàn tính mạng người tiêu dùng, góp phần ngăn chặn các vụ ngộ độc thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh; thực hiện Chỉ thị số 03⁄CT-BCT ngày 28⁄3⁄2017 của Bộ Công Thương về việc tăng cường quản lý hóa chất độc hại bị lạm dụng trong bảo quản, chế biến thực phẩm

Ngày 07/4/2017, Sở Công thương Lai Châu ban hành văn bản số 289/SCT-QLTM, yêu cầu các phòng chuyên môn Sở, Chi cục Quản lý thị trường, phòng Kinh tế thành phố, phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Các phòng chuyên môn thuộc sở

1.1. Phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường

- Chủ trì phối hợp với các phòng  chuyên môn có liên quan tham mưu đề xuất các biên pháp để tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất, cồn công nghiệp, methanol và các hóa chất có nguy cơ bị lạm dụng trong bảo quản, chế biến thực phẩm đặc biệt là pha chế rượu.

- Chủ trì với các phòng chuyên môn tham mưu phối hợp với Sở Y tế, cơ quan truyền thông, thông tin đại chúng triển khai công tác thông tin, tuyên truyền hướng dẫn các doanh nghiệp và người dân về sử dụng hóa chất trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm và nhận thức của cộng đồng về tác hại của lạm dụng hóa chất.

- Là đầu mối tổng hợp báo cáo kết quả triển khai thực hiện theo định kỳ báo cáo Bộ Công thương và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

1.2. Thanh tra Sở

- Chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc sở có liên quan tham mưu tổ chức các đợt thanh tra, kiểm tra đột xuất để phát hiện sớm và kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Hóa chất, Nghị định số 108/2008/NĐ-CP , Nghị định số 26/2011/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Hóa chất, nghị định số 89/2006/NĐ-CP của Chính phủ về nhãn hàng hóa và các văn bản pháp luật có liên quan. Nội dung thanh tra, kiểm tra tập trung vào điều kiện kinh doanh hóa chất, phân loại hóa chất, ghi nhãn hóa chất, hạn sử dụng, nguồn gốc xuất xứ, công bố hợp quy, thông tin cảnh báo,…

- Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện những bất cập, sơ hở trong công tác quản lý hóa chất độc hại bị lạm dụng trong bảo quản, chế biến thực phẩm; kiến nghị, đề xuất với cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh hóa chất, đặc biệt là quản lý, sử dụng cồn công nghiệp đúng mục đích.

1.3. Phòng Quản lý Công nghiệp

Chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn có liên quan cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật, cơ sở dữ liệu về quản lý hoạt động nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh cồn thực phẩm và cồn công nghiệp để phục vụ cho công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và quản lý, sử dụng cồn công nghiệp trên địa bàn tỉnh đúng quy định.

1.4. Phòng Quản lý thương mại

- Chủ động phối hợp với các phòng, đơn vị có liên quan tham mưu triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động nhập khẩu, kinh doanh hóa chất, cồn công nghiệp; rà soát, cập nhật, kiến nghị với cấp có thẩm quyền bổ sung hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh hóa chất, đặc biệt là cồn công nghiệp.

- Tham mưu đề xuất Ban Chỉ đạo Thương mại biên giới về chính sách để kiểm soát hoạt động nhập khẩu hóa chất qua cửa khẩu phụ và lối mở được phép thông quan; chỉ đạo các lực lượng chuyên ngành tại cửa khẩu biên giới tăng cường quản lý hoạt động nhập khẩu, hóa chất, đặc biệt là cồn công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

2. Chi cục Quản lý thị trường

- Chỉ đạo các Đội quản lý thị trường tiến hành đợt cao điểm thanh tra, kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động nhập khẩu, kinh doanh hóa chất, cồn công nghiệp và methanol trên địa bàn tỉnh; chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn và lực lượng chức năng có liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ  đối với các tổ chức, cá nhân nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh, (bán buôn, bán lẻ) hóa chất, đặc biệt là methanol, cồn công nghiệp, hương liệu và phụ gia thực phẩm. Chú trọng kiểm tra, phát hiện các hành vi sử dụng cồn công nghiệp, hóa chất, hương liệu, phụ gia thực phẩm không được phép sử dụng trong sản xuất, chế biến bảo quản thực phẩm, đặc biệt là pha chế rượu và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

 - Tăng cường kiểm tra, kiểm soát và tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân ký cam kết “ không buôn bán, vận chuyển, kinh doanh hóa chất, cồn công nghiệp, methanol nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ; không sử dụng cồn công nghiệp, hóa chất, hương liệu, phụ gia thực phẩm không được phép sử dụng trong sản xuất, chế biến, bảo quản thực phẩm”, đồng thời xử lý nghiêm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh đã ký cam kết nhưng vẫn cố tình vi phạm. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông, thông tin đại chúng, trang Website của Sở Công thương kịp thời đưa tin các vụ việc vi phạm điển hình xử lý về buôn bán, vận chuyển, sử dụng hóa chất, cồn công nghiệp và methanol trái phép, qua đó góp phần nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân.

- Duy trì thường trực đường dây nóng 24/24h về an toàn thực phẩm của lực lượng Quản lý thị trường và đường dây nóng của Ban Chỉ đạo 389/ĐP để tiếp nhận thông tin của tổ chức, cá nhân phản ánh về đối tượng, hành vi vi phạm và thông tin khác liên quan đến vi phạm pháp luật; thường xuyên cập nhật báo cáo, thông tin tình hình và kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm việc chấp hành các quy định của pháp luật về nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh hóa chất, cồn công nghiệp, methanol, hương liệu và phụ gia thực phẩm trên địa bàn.

3. Phòng Kinh tế thành phố, phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện

 Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố và các huyện:

- Tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh hóa chất, cồn công nghiệp, nhằm ngăn ngừa việc sử dụng sai mục đích hóa chất, cồn công nghiệp trong bảo quản, chế biến thực phẩm, đặc biệt là sử dụng cồn công nghiệp và methanol, các nguyên liệu, hương liệu không được phép sử dụng để pha chế rượu, nhằm bảo vệ sức khỏe, an toàn tính mạng người tiêu dùng, giảm thiểu các sự cố an toàn thực phẩm xảy ra trên địa bàn và thiệt hại do ngộ độc thực phẩm gây ra.

- Tiến hành đợt cao điểm kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về kinh doanh hóa chất, cồn công nghiệp, các chất phụ gia, chất hỗ trợ chế biến trên địa bàn. Chú trọng kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, nhất là các cơ sở sản xuất rượu bằng phương pháp thủ công, rượu do người dân tự nấu, tự chế biến, pha chế. Phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các loại rượu sản xuất, pha chế không đảm bảo an toàn, rượu không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không có nhãn mác, không dán tem lưu thông trên thị trường có nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe, tính mạng người tiêu dùng.

- Triển khai mạnh mẽ công tác thông tin, tuyên truyền và hướng dẫn các cơ sở kinh doanh trên địa bàn nâng cao ý thức, trách nhiệm, chấp hành các quy định của pháp luật trong sản xuất, kinh doanh hóa chất, cồn công nghiệp và nhận thức của người dân, nhất là các xã vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới về tác hại của việc sử dụng hóa chất, cồn công nghiệp, methanol, các chất phụ gia, chất hỗ trợ chế biến không dược phép sử dụng trong bảo quản, chế biến thực phẩm, đặc biệt là không sử dụng cồn công nghiệp, methanol để pha chế rượu.

 Căn cứ nội dung Công văn này, các phòng chuyên môn sở có liên quan, Chi cục Quản lý thị trường, phòng Kinh tế thành phố, phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện khẩn trương triển khai và báo cáo kết quả thực hiện, các khó khăn vướng mắc, đề xuất, kiến nghị (nếu có) về Sở Công thương trước ngày 20 hàng tháng (qua phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường) và gửi kèm file mềm báo cáo qua địa chỉ email: ktatmtlc@gmail.com để tổng hợp báo cáo Bộ Công thương và Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Nguồn:Chi cục QLTT