Khai giảng lớp tập huấn sát hạch kiểm tra viên điện lực năm 2017


2017-04-07 - Sáng ngày 03⁄4⁄2017, Sở Công Thương Lai Châu tổ chức Khai giảng lớp tập huấn, sát hạch kiểm tra viên điện lực năm 2017 cho cán bộ, công nhân viên đang công tác tại các đơn vị thuộc Công ty Điện lực Lai Châu. Đồng chí Hoàng Kiều Anh - Phó Giám đốc Sở Công Thương dự và khai giảng Lớp tập huấn.

Lớp tập huấn được tổ chức nhằm mục đích trang bị kiến thức pháp luật, nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ thuộc công ty Điện lực Lai Châu để thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo phân công, phân cấp tại Thông tư số 27/2013/TT-BCT ngày 31/10/2013 của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện; Ngăn ngừa có hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn điện và sử dụng điện trên địa bàn quản lý, nhằm làm giảm các vụ trộm cắp điện và tai nạn điện xảy ra trong nhân dân…

Trong thời gian tham gia lớp tập huấn, các học viên được tiếp thu các văn bản như: Luật Điện lực; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Nghị định 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Nghị định 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm; Nghị định 14/2014/NĐ-CP ngày 26/2/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện; Thông tư 31/2014/TT-BCT ngày 02/10/2014; Quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện...

Ảnh: Các đại biểu và học viên tham dự Lễ Khai giảng

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Hoàng Kiều Anh, Phó Giám đốc Sở Công Thương nhấn mạnh: Công tác kiểm tra, giám sát là một trong những hoạt động quan trọng giúp nâng cao tính minh bạch trong hoạt động điện lực và các hành vi sử dụng điện. Trong những năm qua, hoạt động của lực lượng kiểm tra viên điện lực đã góp phần làm cải thiện, nâng cao ý thức của cộng đồng, nhân dân và các tổ chức kinh tế trong sử dụng điện cũng như chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động điện lực. Qua đó, đóng góp vào nỗ lực của toàn ngành điện nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ và có chất lượng nguồn điện cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh...

Cuối khóa học, Ban tổ chức lớp sẽ tiến hành kiểm tra sát hạch kiến thức, các học viên đủ tiêu chuẩn và đạt yêu cầu sẽ được cấp thẻ kiểm tra viên điện lực.

Nguồn:Thế Anh (TTKC&XTTM)