Cách phân biệt hàng thật, hàng giả - Hạt nêm Knorr


2012-12-21 - Cách phân biệt hàng thật, hàng giả - Hạt nêm Knorr

1. Bao bì:

2. Ngày sản xuất:

Nguồn:Phòng NV-TH (Chi cục QLTT Lai Châu)