Đại hội Chi đoàn Sở Công thương Lai Châu lần thứ I, nhiệm kỳ 2017 - 2019.


2017-03-27 - Chiều ngày 26⁄3⁄2017, Chi đoàn Sở Công thương đã tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2017 - 2019.

      Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Quang Kháng - Ủy viên BCH Đảng bộ Sở; đồng chí Hồ Thị Nhung - Phó Bí thư Đoàn khối các cơ quan tỉnh. Các đồng chí là đoàn viên thanh niên trong Sở dự Đại hội.

       Trong nhiệm kỳ 2014 - 2017, Đoàn cơ sở Sở Công thương đã hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ III (nhiệm kỳ 2014 - 2017) đã đề ra. Kết quả: công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ qua đã đạt được một số thành tích quan trọng; BCH Đoàn đã kịp thời kiện toàn, củng cố tổ chức; thường xuyên đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cách mạng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên thanh niên, qua đó đã thu hút, tập hợp được đông đảo lực lượng đoàn viên thanh niên tham gia vào tổ chức đoàn; thông qua hoạt động công tác đoàn đã bồi dưỡng, giới thiệu được 08 Đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Bên cạnh đó, đã làm tốt công tác chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng; phát động và thực hiện có hiệu quả các phong trào “xung kích tình nguyện phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, phong trào "đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp" được các đoàn viên tham gia, tích cực hưởng ứng góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

      Tuy nhiên, công tác đoàn vẫn còn một số hạn chế như: Việc duy trì sinh hoạt đoàn còn chưa thường xuyên, nội dung các buổi sinh hoạt chưa phong phú; chưa thực hiện được nhiều chương trình tình nguyện; việc tổ chức các phong trào văn hóa, văn nghệ còn trầm...

     Phát huy những kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ 2017 - 2019, chi đoàn Sở Công thương đề ra các chỉ tiêu Nghị quyết đó là: Tổ chức Đoàn đạt danh hiệu vững mạnh; 100% đoàn viên thanh niên hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, trong đó trên 85% đoàn viên thanh niên đạt danh hiệu lao động tiên tiến; Giới thiệu, đề nghị Đảng bộ bồi dưỡng kết nạp Đảng từ 03 đoàn viên thanh niên trở lên; 100% ĐVTN tham gia đầy đủ các hoạt động xã hội, từ thiện nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ người nghèo, các hoạt động chăm sóc thiếu niên, nhi đồng...

      Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Hồ Thị Nhung - Phó Bí thư Đoàn khối các cơ quan tỉnh đã biểu dương và ghi nhận những kết quả đạt được của Đoàn cơ sở Sở Công thương trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, Chi đoàn Sở Công thương cần tiếp tục đẩy mạnh việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đoàn, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên, cụ thể hóa các mục tiêu Nghị quyết thành các Chương trình hành động; Tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng...

       Đại hội cũng đã bầu 5 đồng chí vào Ban Chấp hành Đoàn lần thứ I, nhiệm kỳ 2017 - 2019; đồng chí Vương Thị Diễm Ly Ly giữ chức Bí thư, đồng chí Nguyễn Thị Thùy Dung giữ chức Phó Bí thư.

Ban Chấp hành Đoàn lần thứ I, nhiệm kỳ 2017 - 2019 ra mắt Đại hội

Nguồn:Trần Thu