Lai Châu: Lễ phát động Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2017


2017-03-26 - Tối ngày 25⁄3⁄2017, Công ty Điện lực Lai Châu phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức lễ phát động Chiến dịch Giờ Trái đất, với chủ đề "Tắt đèn bật tương lai".

Đến dự Lễ phát động có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;  lãnh đạo Đảng uỷ khối các Doanh nghiệp tỉnh cùng hàng trăm đoàn viên thanh niên thuộc các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang, Trường học.

Giờ Trái Đất là một chiến dịch quốc tế hàng năm do Quỹ Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên khởi xướng nhằm kêu gọi các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên toàn thế giới cùng tắt những thiết bị sử dụng điện không cần thiết đặc biệt là thiết bị chiếu sáng trong một giờ vào tối thứ bảy cuối cùng của tháng 3 hàng năm.

Mục tiêu của chiến dịch nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về tiết kiệm điện và ứng phó với biến đổi khí hậu, thời tiết ngày càng khắc nghiệt, bảo vệ môi trường trong toàn xã hội, góp phần thúc đẩy việc thực thi Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Chỉ thị số 171/CT-TTg ngày 26/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện, kêu gọi tất cả mọi người có những hành động cụ thể trong 365 ngày để bảo vệ Trái đất.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Kiều Anh - Phó Giám đốc Sở Công thương đề nghị: Để nâng cao hơn nữa hiệu quả của Chiến dịch Giờ trái đất năm 2017, các cấp, ngành cần tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục làm chuyển biến một cách cơ bản nhận thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường trong toàn xã hội, góp phần thúc đẩy việc thực thi Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Tích cực tham gia các Chương trình tuyên truyền tiết kiệm điện năm 2017 như: chương trình gia đình tiết kiệm điện, tuyến phố tiết kiệm điện, trường học tiết kiệm điện…Kịp thời đề xuất, tuyên dương, những cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tích cực tham gia, có những giải pháp hữu hiệu thực hiện tốt việc tiết kiệm năng lượng để nhân rộng thành mô hình áp dụng cho toàn tỉnh.

 Ngay sau Lễ phát động, sự kiện tắt điện, thắp nến diễn ra vào 20h30’ đến 21h30’, càng nhắc nhở mỗi chúng ta phải tự ý thức thực hiện tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, phải cùng nhau hành động để ứng phó với biến đổi khí hậu vì tương lai của mỗi chúng ta và thế hệ mai sau.

Các Đại biểu, Đoàn viên thanh niên và học sinh đốt nến hưởng ứng Giờ trái đất

Nguồn:Trần Thu