Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lai Châu chỉ đạo tăng cường chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh, tàng trữ, vận chuyển trái phép pháo nổ, thuốc lá điếu nhập lậu


2017-02-14 - Thực hiện Công văn số 01⁄BCĐ389-VPTT ngày 16⁄01⁄2017 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về việc tăng cường chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh, tàng trữ, vận chuyển trái phép pháo nổ, thuốc lá điếu nhập lậu. Theo nhận định của cơ quan chức năng, thời gian qua tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ, thuốc lá điếu nhập lậu qua biên giới, vùng biển trên địa bàn cả nước còn diễn biến phức tạp; các đối tượng đã lợi dụng bất cập trong các quy định của pháp luật và sơ hở của các lực lượng chức năng để buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ, thuốc lá điếu từ nước ngoài qua các tuyến biên giới, vùng biển đưa vào nội địa để tiêu thụ, gây mất trật tự an toàn xã hội.

Để công tác đấu tranh phòng, chống hành vi buôn lậu, sản xuất, kinh doanh, tàng trữ, vận chuyển trái phép pháo nổ, thuốc lá điếu nhập lậu trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới đạt hiệu quả, Ngày 10/02/2017, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh ban hành văn bản số 03/BCĐ-SCT đề nghị các sở, ngành thành viên và UBND các huyện, thành phố thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc các nội dung quy định tại Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; Chỉ thị  số 30/CT-TTg ngày 30/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá, Chỉ thị số 04/CT-BCT ngày 24/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn việc buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, thuốc lá điếu ngoại nhập lậu; Văn bản số 1114/UBND-TM ngày 21/6/2016 của UBND tỉnh Lai Châu về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống thuốc lá nhập lậu; Văn bản số 07/VB-BCĐ ngày 24/4/2015 của Ban Chỉ đạo 389/ĐP về việc tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát ngăn chặn việc buôn bán, vận chuyển, tàng trữ thuốc lá nhập lậu. Chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền chủ động trong công tác quản lý địa bàn, nắm chắc tình hình, phát hiện, bắt giữ và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, kinh doanh, tàng trữ, vận chuyển trái phép pháo nổ, thuốc lá điếu nhập lậu trên tuyến biên giới, cửa khẩu, lối mở và các địa bàn nội tỉnh.

2. Các cơ quan, đơn vị chức năng: Công an, Bộ đội biên phòng, Công thương và UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ phát hiện đường dây, ổ nhóm; tổ chức đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả các hành vi buôn lậu, sản xuất, kinh doanh, tàng trữ, vận chuyển trái phép pháo nổ, thuốc lá nhập lậu từ khu vực biên giới, cửa khẩu, lối mở và từ các tuyến quốc lộ vào địa bàn nội tỉnh. Tập trung kiểm tra, kiểm soát các cơ sở kinh doanh, dịch vụ bán lẻ thuốc lá điếu sản xuất trong nước (nhà hàng ăn uống, quán giải khát, cà phê, Kraoke, nhà nghỉ, khách sạn...); các đối tượng buôn bán ở khu vực biên giới, cửa khẩu, buôn chuyến liên tỉnh có dấu hiệu buôn lậu, kinh doanh, vận chuyển trái phép pháo nổ, thuốc lá điếu nhập lậu.

3. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, thực hiện ký cam kết “không buôn lậu, sản xuất, kinh doanh, tàng trữ, vận chuyển trái phép pháo nổ, thuốc lá điếu nhập lậu”. Phối hợp với cơ quan báo, đài kịp thời đưa tin các vụ việc vi phạm điển hình bắt giữ, xử lý về pháo nổ, thuốc lá điếu nhập lậu và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh, trật tự; tích cực phát hiện tố giác các hành vi vi phạm pháp luật, không bao che, tiếp tay cho sản xuất, kinh doanh, vận chuyển trái phép, sử dụng pháo nổ, thuốc lá điếu nhập lậu.

4. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, bắt giữ, xử lý các hành vi buôn lậu, sản xuất, kinh doanh, tàng trữ, vận chuyển trái phép pháo nổ, thuốc lá điếu nhập lậu.

Đề nghị các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và UBND các huyện, thành phố chủ động phối hợp triển khai thực hiện, định kỳ báo cáo kết quả về Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh (Sở Công thương) để  tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia và UBND tỉnh theo quy định./.

Nguồn:Chi cục QLTT