Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Lai Châu thăm và làm việc với các tỉnh Hải Phòng, Quảng Ninh và Yên Bái


2016-11-29 - Nhằm nâng cao kỹ năng, học hỏi kinh nghiệm trong triển khai các hoạt động khuyến công đồng thời quảng bá, giới thiệu sản phẩm đặc trưng của tỉnh Lai Châu để thu hút sự đầu tư, hợp tác, mở rộng thị trường cũng như tạo điều kiện cho các cơ sở công nghiệp nông thôn trong tỉnh tiếp cận với các mô hình sản xuất hay của tỉnh bạn. Sáng ngày 28⁄11⁄2016 Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Lai Châu đã tổ chức đoàn học tập kinh nghiệm về hoạt động khuyến công và phát triển tiểu thủ công nghiệp nông thôn tại các tỉnh Hải Phòng, Quảng Ninh và Yên Bái. Thành phần đoàn gồm có đại diện Sở Công thương; Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại; Phòng Kinh tế Thành phố, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Sìn Hồ, Than Uyên và một số cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian công tác từ ngày 28/11/2016 đến ngày 06/12/2016 đoàn đã làm việc, trao đổi về công tác khuyến công quốc gia, khuyến công địa phương, tập trung chủ yếu vào nội dung: đào tạo nghề, truyền nghề, phát triển nghề; nâng cao năng lực quản lý; hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và tiến bộ khoa học kỹ thuật; phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn, tư vấn công nghiệp,… đặc biệt chia sẻ kinh nghiệm trong đề xuất, tham mưu về cơ chế chính sách hỗ trợ cho các cơ sở công nghiệp nông thôn trong tình hình hiện nay. Sau đó, đoàn công tác đã đi thăm quan một số mô hình của các cơ sở công nghiệp nông thôn được hỗ trợ từ chương trình khuyến công.

Chuyến đi đã giúp cho cán bộ làm công tác quản lý nhà nước, cán bộ phụ trách về khuyến công của Sở Công thương, Trung tâm Khuyến công, phòng Kinh tế các huyện và chủ các cơ sở công nghiệp trong tỉnh học tập được nhiều kinh nghiệm trong triển khai các đề án khuyến công, từ đó giúp cho cán bộ làm công tác khuyến công có thêm kinh nghiệm trong việc quản lý giám sát, triển khai các đề án khuyến công, quản lý cụm công nghiệp, tư vấn giám sát điện và tư vấn khác, ngoài ra còn học tập được một số kinh nghiệm trong giải quyết các vướng mắc, khó khăn về thanh quyết toán các đề án khuyến công,....

Nguồn:Trần Quang Quyết