Hội nghị công tác khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc


2016-10-18 - Sáng ngày 7⁄10⁄2016, Cục Công nghiệp địa phương, Bộ Công thương phối hợp với Sở Công thương tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị công tác khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ XI năm 2016.

Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá kết quả đạt được của công tác khuyến công khu vực năm 2015, 9 tháng đầu năm 2016 và bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Hội nghị được chủ trì và điều hành bởi Cục trưởng Cục Công nghiệp địa phương ông Ngô Quang Trung và bà Phạm Thị Hồng Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình. Đại biểu tham dự là Lãnh đạo UBND, Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công các tỉnh, thành phố trong khu vực; Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan.

Theo báo cáo tại Hội nghị, ước tính đến hết tháng 9 năm 2016, tổng kế hoạch kinh phí khuyến công được duyệt của 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc là 125 tỷ đồng, tăng 6,7% so với kế hoạch năm 2015.

Trong đó, kinh phí KCQG hỗ trợ là 56,6 tỷ đồng, giảm 4% so với kế hoạch năm 2015 trên khu vực, chiếm 45,21% kinh phí khuyến công toàn vùng; 28/28 tỉnh, thành phố đã phê duyệt kế hoạch kinh phí khuyến công địa phương, với tổng kinh phí là 68,5 tỷ đồng, tăng 9% so với kế hoạch năm 2015, chiếm 53,85% tổng kinh phí khuyến công địa phương của cả nước.

Trong 9 tháng đầu năm các tỉnh, đã tổ chức đào tạo nghề và nâng cao tay nghề cho 4.875 lao động, đạt 82,49% kế hoạch, với kinh phí giải ngân là gần 8,6 tỷ đồng, đạt 84,47% kế hoạch kinh phí. Trong đó: KCQG hỗ trợ 500,5 triệu đồng; KCĐP hỗ trợ 8,1 triệu đồng; Đào tạo nâng cao năng lực quản lý và khởi sự cho 2.940 người, giải ngân 3,5 tỷ đồng, đạt 72% kế hoạch; Tổ chức trình diễn được 19 mô hình trình diễn kỹ thuật; hoàn thành hỗ trợ 203 cơ sở CNNT chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc thiết bị hiện đại; Tổ chức hỗ trợ gần 133 lượt cơ sở CNNT tham gia hội chợ trong nước,...

Theo kế hoạch năm 2016, cả vùng đã có 20/29 Trung tâm thực hiện hoạt động tư vấn phát triển công nghiệp cho 349 dự án, tổng doanh thu dự kiến đạt là 12,2 tỷ đồng. Đến thời điểm báo cáo, đã tư vấn cho 225 dự án, với doanh thu ước đạt gần 7,5 tỷ đồng, đạt 61,30% kế hoạch.

Hoạt động khuyến công 9 tháng đầu năm 2016 của 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc đã bám sát mục tiêu, kế hoạch của chương trình khuyến công giai đoạn, trên cơ sở cụ thể hoá kế hoạch bằng các dự án, đề án. Nội dung hoạt động khuyến công cụ thể, rõ ràng phù hợp với nhu cầu, khả năng tiếp cận của đối tượng thụ hưởng. Chương trình khuyến công đã khuyến khích các cơ sở công nghiệp nông thôn thúc đẩy sản xuất, đổi mới, nâng cao năng lực quản lý, nâng cao chất lượng sản phẩm từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh mở rộng thị trường tiêu thụ, tăng trưởng đáng kể về doanh thu. Mặt khác, khuyến khích các cơ sở công nghiệp nông thôn khai thác tốt tiềm năng nguồn nguyên liệu hiện có trên địa bàn các tỉnh, thành phố tạo ra giá trị sản xuất chung của ngành, sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp nông thôn theo hướng công nghiệp hóa. Tạo cho các cơ sở công nghiệp nông thôn và địa phương có những nhìn nhận tích cực về hiệu quả từ sự hỗ trợ của Nhà nước.

Bên cạnh những kết quả tích cực, công tác khuyến công các tỉnh, thành phố trong khu vực cũng vẫn còn một số hạn chế và tồn tại, cụ thể: Số cơ sở công nghiệp nông thôn đăng ký tham gia chương trình khuyến công vẫn chưa tương xứng với tình hình hoạt động công nghiệp nông thôn trên địa bàn. Vẫn còn nhiều các cơ sở công nghiệp nông thôn chưa hiểu rõ về chính sách khuyến công hiện hành, chưa mạnh dạn tham gia vào hoạt động khuyến công; một số địa phương vẫn còn đề án khuyến công phải điều chỉnh, phải ngừng thực hiện hoặc chuyển sang năm sau. Nhiều cơ sở công nghiệp nông thôn chưa chú trọng công tác xây dựng thương hiệu, tăng cường quảng bá, xúc tiến thị trường tiêu thụ. Chưa có các đề án mang tính liên tỉnh, liên vùng, có tính lan tỏa; kinh phí bố trí cho công tác khuyến công còn hạn chế. Hoạt động khuyến công chưa huy động được nguồn tài trợ đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong xã hội mà chủ yếu là nguồn ngân sách nhà nước. Do vậy, kinh phí khuyến công chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế,...

Tại hội nghị, các đại biểu đề xuất các kiến nghị, giải pháp xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách còn thiếu về hoạt động khuyến công của Trung ương và chia sẻ kinh nghiệm trong thực tiễn triển khai hoạt động khuyến công tại các địa phương.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, ông Ngô Quang Trung nhấn mạnh, để hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch khuyến công được giao của năm 2016, các địa phương, đơn vị cần bám sát các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công thương, nhất là    Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp để tham mưu, xây dựng kế hoạch hoạt động; gắn các hoạt động khuyến công với các chương trình mục tiêu quốc gia khác như: Chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình giảm nghèo bền vững,... tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của các đề án khuyến công, đảm bảo hoàn thành các đề án khuyến công được giao đúng tiến độ, sử dụng kinh phí hỗ trợ đúng mục đích, chế độ; tăng cường công tác khảo sát, nắm bắt thông tin, chủ động phối hợp với các tổ chức, cá nhân liên quan nhằm thúc đẩy hoạt động khuyến công; thực hiện tốt công tác xây dựng kế hoạch khuyến công quốc gia và địa phương năm 2017 đảm bảo quy định; chỉ đạo, phối hợp thực hiện nhiệm vụ khuyến công giữa các đơn vị thuộc Sở Công Thương và các phòng ban tại các huyện trong địa phương; tiếp tục rà soát sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động khuyến công cho phù hợp với các quy định tại Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về Khuyến công; Bên cạnh đó, các Sở Công Thương thực hiện tốt công tác tham mưu giúp UBND cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về khuyến công trên địa bàn; tiếp tục nâng cao năng lực hoạt động cho các Trung tâm Khuyến công,... 

Nguồn:Thế Anh