Kế hoạch kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính về bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu và mùa Lễ hội Xuân 2017


2017-01-11 - Thực hiện công văn số 19 ⁄SCT-QLTT ngày 10⁄01⁄2017 của Sở Công thương về việc triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu và mùa Lễ hội Xuân 2017, Chi cục Quản lý thị trường xây dựng kế hoạch kiểm tra, kiểm soát xử lý vi phạm hành chính về bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu và mùa Lễ hội Xuân 2017 như sau:

Thực hiện công văn số 19 /SCT-QLTT ngày 10/01/2017 của Sở Công thương về việc triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu và mùa Lễ hội Xuân 2017, Chi cục Quản lý thị trường xây dựng kế hoạch kiểm tra, kiểm soát xử lý vi phạm hành chính về bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu và mùa Lễ hội Xuân 2017 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm đánh giá việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, chế biến, nhập khẩu, kinh doanh thực phẩm, tập trung kiểm tra, kiểm soát phải có trọng tâm, trọng điểm vào những vấn đề còn tồn tại trong quản lý, những vi phạm về công tác bảo đảm ATTP trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu, quảng cáo thực phẩm  và các lĩnh vực liên quan khác vào những mặt hàng thực phẩm lưu thông trên thị trường được người dân sử dụng nhiều trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu và mùa Lễ hội Xuân 2017 như: lương thực, thực phẩm, bia, rượu, nước giải khát, bánh, mứt, kẹo, dầu thực vật, bột, tinh bột, sữa chế biến...và các nhóm mặt hàng thực phẩm do Bộ Công Thương quản lý.

- Kiểm soát bảo đảm ATTP trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu và sử dụng thực phẩm; tăng cường phòng chống ngộ độc thực phẩm, nhằm hạn chế tối đa các vụ ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu và mùa Lễ hội Xuân 2017.

2. Yêu cầu

- Kết hợp kiểm tra với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục các kiến thức quy định của pháp luật về bảo đảm ATTP, tiếp tục hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện “Ký cam kết không buôn bán, vận chuyển thực phẩm, hàng nhập lậu, thực phẩm giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ,  không đảm bảo an toàn thực phẩm” đồng thời kiểm tra xử lý đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh đã ký cam kết nhưng vẫn còn vi phạm.

- Việc kiểm tra, kiểm soát bảo đảm ATTP phải có trọng tâm, trọng điểm, tuân thủ theo quy định của pháp luật; không gây phiền hà, trở ngại cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh hợp pháp và lưu thông hàng hóa trên thị trường; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp chuẩn bị nguồn hàng và tổ chức mạng lưới phân phối hàng hóa thiết yếu đáp ứng nhu cầu của sản xuất và tiêu dùng của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu và mùa Lễ hội Xuân 2017.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG KIỂM TRA

1. Đối tượng, địa bàn kiểm tra

 Các tổ chức, cá nhân sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm, các chợ trung tâm, siêu thị, trung tâm mua sắm. Tập trung kiểm tra các mặt hàng được tiêu thụ nhiều trong dịp Tết và mùa Lễ hội Xuân như: Nước giải khát, dầu thực vật, tinh bột và sản phẩm chế biến từ tinh bột, đường, sữa, thực phẩm công nghệ và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng các sản phẩm thực phẩm này trên địa bàn tỉnh.

2. Nội dung kiểm tra

- Kiểm tra về giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP; Giấy khám sức khỏe, xác nhận tập huấn kiến thức ATTP đối với chủ cơ sở và người lao động trực tiếp tiếp tham gia sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm; biên bản thanh tra, kiểm tra, quyết định xử lý vi phạm về ATTP gần nhất đối với cơ sở của cơ quan chức năng có thẩm quyền (nếu có).

- Các giấy chứng nhận, chứng chỉ phù hợp với HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tiêu chuẩn tương đương, hồ sơ quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm đối với cơ sở áp dụng các mô hình, hệ thống quản lý chất lượng theo HACCP (ISO 22000), GMP, GHP, VietGAP... (nếu có);

- Hồ sơ công bố tiêu chuẩn sản phẩm; công bố hợp quy/ phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với những sản phẩm thực phẩm phải công bố hợp quy/phù hợp quy định ATTP); lưu hành sản phẩm, quảng cáo sản phẩm thực phẩm;

-  Thực hiện ghi nhãn sản phẩm hàng hóa thực phẩm; ngày sản xuất, hạn sử dụng theo qui định.

- Các gian lận thương mại về đo lường, chất lượng đối với sản phẩm thực phẩm;

- Hợp đồng mua bán, hoá đơn, chứng từ liên quan đến nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, chất bảo quản thực phẩm đưa vào sản xuất, chế biên hoặc của hàng hóa thực phẩm đang kinh doanh.

- Kiểm tra thực tế điều kiện vệ sinh của cơ sở sản xuất, kinh doanh chế biến thực phẩm bao gồm: Dây chuyền sản xuất, dụng cụ, trang thiết bị phục vụ, bao gói, thành phẩm, phân phối thực phẩm…

- Phối hợp với các cơ quan chức năng lấy mẫu để xét nghiệm xác định các chỉ tiêu ATTP (khi  xét thấy cần thiết)

3. Xử lý vi phạm

Các hành vi vi phạm phát hiện trong qua trình kiểm tra phải được ngăn chặn và xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật và các vấn đề khác có liên quan thuộc thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Quản lý thị trường được giao.

Các căn cứ để xử lý vi phạm:

          - Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010 của Quốc hội khóa 12;

          - Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

          - Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ về ghi nhãn hàng hóa;

          - Nghị định số 178/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ Quy xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm;

          - Nghị định số 67/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế;

          - Nghị định 94/2012/NĐ-P ngày 12/11/2012 về sản xuất, kinh doanh rượu;

          - Thông tư 19/2012/TT-BYT ngày 12/9/2012 của Bộ Y tế hướng dẫn việc công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm;

          - Thông tư số 15/2012/TT-BYT ngày 12/9/2012 của Bộ Y tế Quy định về điều kiện chung bảo đảm ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm;

          - Thông tư liên tịch số 34/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 27/10/2014 của liên Bộ Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, bộ Công thương về hướng dẫn ghi nhãn hàng hóa đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến thực phẩm bao gói sẵn;

          - Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương về hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm;

          - Các Thông tư khác của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương và của liên bộ về bảo đảm an toàn thực phẩm theo từng lĩnh vực cụ thể.

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thời gian thực hiện

Thời gian thực hiện: Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu và mùa Lễ hội Xuân 2017 từ nay đến hết ngày 25/3/2017.

2. Phân công trách nhiệm

2.1. Trách nhiệm của các Đội Quản lý thị trường

- Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan, tập trung kiểm tra các mặt hàng thực phẩm được sử dụng nhiều trong dịp Tết như: bánh mứt, kẹo, bia, rượu, nước giải khát...và các nhóm mặt hàng thực phẩm do Bộ Công Thương quản lý. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, nhập khẩu, xuất khẩu, kinh doanh thực phẩm; đồng thời tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc buôn bán, vận chuyển gia súc, gia cầm và phụ phẩm gia súc, gia cầm nhập lậu, không rõ nguồn gốc, không qua kiểm dịch lưu thông trên thị trường.

 - Cử cán bộ tham gia các Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành của Ban Chỉ đạo vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh, các huyện, thành phố và chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường hoạt động tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm theo các văn bản quy phạm pháp luật tại phụ lục kèm theo cho chính quyền các cấp, ban quản lý chợ, siêu thị và người tiêu dùng thực phẩm; các cơ sở sản xuất, chế biến, nhập khẩu, xuất khẩu, kinh doanh thực phẩm.

2. Phòng Nghiệp vụ -Tổng hợp

- Tham mưu Chi cục trưởng tổ chức Đoàn kiểm tra của Chi cục để kiểm tra một số địa bàn trọng điểm và hỗ trợ các Đội Quản lý thị trường trong quá trình thực hiện kế hoạch này đạt hiệu quả.

- Hướng dẫn, đôn đốc các Đội Quản lý thị trường thực hiện kế hoạch này và tổng hợp kết quả kiểm tra xử lý và báo cáo theo quy định.

3. Chế độ thông tin báo cáo

- Chế độ báo cáo: Các Đội Quản lý thị trường báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu trước ngày 06/02/2017; báo cáo công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong mùa Lễ hội Xuân 2017 trước ngày 15/3/2017 (qua Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp) để tổng hợp báo cáo theo quy định và bản mềm gửi qua Email: nvth.qltt@gmail.com

- Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, các Đội Quản lý thị trường phản ánh qua Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Chi cục trưởng.

Nguồn:Chi cục QLTT