Sở Công thương chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu và mùa Lễ hội Xuân 2017


2017-01-11 - Thực hiện Công văn số 12546⁄BCT-KHCN ngày 27⁄12⁄2016 của Bộ Công thương và Kế hoạch số 30⁄KH-BCĐ ngày 30⁄12⁄2016 của Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm về triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Đinh Dậu và mùa Lễ hội Xuân 2017. Ngày 10⁄1⁄2017, Sở Công Thương ban hành văn bản số 19⁄SCT-QLTT, yêu cầu các phòng chuyên môn Sở, phòng Kinh tế và hạ tầng các huyện, phòng Kinh tế thành phố và Chi cục Quản lý thị trường triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Phòng Quản lý thương mại chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn Sở và Chi cục Quản lý thị trường tham mưu Giám đốc Sở

- Chủ động, phối hợp với Sở Y tế và các Sở, ngành có liên quan tăng cường hoạt động tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm cho: Chính quyền các cấp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm, người tiêu dùng thực phẩm theo các qui định quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm trong lĩnh vực Công thương và lĩnh vực liên quan (Phụ lục kèm theo).

- Phối hợp với Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm của các tổ chức, cá nhân sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm; tuyên truyền vận động người tiêu dùng tẩy chay các cơ sở không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, các sản phẩm thực phẩm ô nhiễm, biến chất; công khai trước công luận các cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm bị xử lý.

2. Phòng Kinh tế và hạ tầng các huyện, phòng Kinh tế Thành phố

 Phối hợp với cơ quan Y tế, Đội Quản lý thị trường và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND Huyện, Thành phố triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về bảo đảm ATTP tại phụ lục kèm theo nêu trên và tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành của huyện, thành phố tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về đảm bảo ATTP đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm, các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, tập trung vào những cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thực phẩm được sử dụng nhiều trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu và mùa Lễ hội Xuân 2017 như: lương thực, thực phẩm, bánh mứt, kẹo, bia, rượu, nước giải khát...

3. Chi cục Quản lý thị trường

- Xây dựng kế hoạch chuyên đề tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu và mùa Lễ hội Xuân 2017. Chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, chế biến, nhập khẩu, xuất khẩu, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

- Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan, tập trung kiểm tra các mặt hàng thực phẩm được sử dụng nhiều trong dịp Tết như: bánh mứt, kẹo, bia, rượu, nước giải khát...và các nhóm mặt hàng thực phẩm do Bộ Công Thương quản lý. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, nhập khẩu, xuất khẩu, kinh doanh thực phẩm; đồng thời tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc buôn bán, vận chuyển gia súc, gia cầm và phụ phẩm gia súc, gia cầm nhập lậu, không rõ nguồn gốc, không qua kiểm dịch lưu thông trên thị trường.

 - Cử cán bộ tham gia các Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành của Ban Chỉ đạo vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh, các huyện, thành phố và chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường hoạt động tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm theo các văn bản quy phạm pháp luật tại phụ lục kèm theo cho chính quyền các cấp, ban quản lý chợ, siêu thị và người tiêu dùng thực phẩm; các cơ sở sản xuất, chế biến, nhập khẩu, xuất khẩu, kinh doanh thực phẩm.

4. Thời gian thực hiện và chế độ báo cáo

- Thời gian thực hiện: Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu và mùa Lễ hội Xuân 2017 từ nay đến hết ngày 25/3/2017.

- Chế độ báo cáo: Các đơn vị báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu trước ngày 06/02/2017; báo cáo công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong mùa Lễ hội Xuân 2017 trước ngày 15/3/2017 về Sở Công thương (qua phòng Quản lý thương mại) để tổng hợp, báo cáo Bộ Công Thương và Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh ATTP tỉnh./.

Nguồn:Chi cục QLTT