Kế hoạch kiểm tra tình hình thị trường Tết Nguyên đán Dinh Dậu năm 2017 của Đoàn công tác Ban Chỉ đạo 389⁄ĐP


2016-12-22 - Ngày 22⁄12⁄2016, Ban Chỉ đạo 389⁄ĐP ban hành Kế hoạch số 06⁄KH-BCĐ về việc kiểm tra tình hình thị trường Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 của Đoàn công tác Ban Chỉ đạo 389⁄ĐP

 

                           Chi tiết Kế hoạch xem tại đây

Nguồn:Trần Thu