Tăng cường công tác bảo vệ kho vật liệu nổ công nghiệp dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017


2016-12-22 - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; pháo và đèn trời trong dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 tại Công văn số 2365⁄UBND-NC ngày 23⁄11⁄2016. Căn cứ chức năng và nhiệm vụ được giao trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp, Sở Công thương Lai Châu yêu cầu các đơn vị sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện một số nội dung để đảm bảo an toàn kho vật liệu nổ công nghiệp trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 như sau:

- Kiểm tra, rà soát nhân lực (các cá nhân liên quan đến sử dụng vật liệu nổ công nghiệp), vật tư, phương tiện phòng chống cháy nổ, các điều kiện đảm bảo an toàn lao động, an toàn kho vật liệu nổ công nghiệp và có phương án khắc phục ngay các thiếu sót; thay thế các trang thiết bị không đảm bảo an toàn.

- Bố trí lực lượng bảo vệ, trang bị công cụ hỗ trợ theo quy định, tăng tần suất kiểm tra, biện pháp canh gác bảo vệ kho vật liệu nổ công nghiệp vào ban đêm và những ngày nghỉ tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 để đảm bảo an toàn, chống mất cắp.

- Rà soát, kiểm tra, tu sửa, gia cố khu vực kho vật liệu nổ công nghiệp, có biện pháp chống xâm nhập trái phép; bố trí đầy đủ điện, phương tiện chiếu sáng kho.

Căn cứ các nội dung trên, Sở Công thương yêu cầu đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện.

Nguồn:Phòng KTATMT