Công bố thông tin về Văn phòng đại diện


2016-12-01 - Công bố thông tin về Văn phòng đại diện

1. Tên Văn phòng đại diện: Văn phòng đại diện Công ty TNHH Kinh tế mậu dịch Vinh Liên Kim Bình.

Địa chỉ trụ sở Văn phòng đại diện: Số nhà 143, đường Ngô Quyền, Phường Đoàn Kết, Thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

 2. Tên thương nhân nước ngoài: Công ty TNHH Kinh tế mậu dịch Vinh Liên Kim Bình

 Địa chỉ thương nhân nước ngoài: Số 01, ngõ Kim Hà, huyện Kim Bình, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

3. Người đứng đầu Văn phòng đại diện: Tưởng Thủ Hồng

4. Số giấy phép: 12-00001-02

Cấp lần đầu: Ngày 01/11/2014

Gia hạn lần 1: Ngày 18  tháng 11 năm 2016

Thời hạn: Ngày 02 tháng 8  năm 2020

Cơ quan cấp phép: Sở Công Thương tỉnh Lai Châu

5. Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện:

Thực hiện chức năng văn phòng liên lạc, tìm hiểu thị trường, xúc tiến thúc đẩy cơ hội đầu tư kinh doanh của Công ty TNHH kinh tế mậu dịch Vinh Liên Kim Bình tại Lai Châu.

6. Ngày cấp lại Giấy phép: Ngày 02 tháng 8  năm 2020

Nguồn:Trần Thu