Kế hoạch tổ chức ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2017 trên địa bàn tỉnh Lai Châu.


2016-12-09 - Ngày 07⁄12⁄2016, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 2453⁄KH-UBND về việc tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2017.

          Mục đích của Kế hoạch nhằm khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với sự phát triển ổn định, bền vững của xã hội và đất nước. Tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật và các chính sách về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tạo cơ sở để huy động, tập trung sự quan tâm, hưởng ứng, tham gia của toàn xã hội đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Nâng cao trách nhiệm, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thông qua việc thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

          Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15/3/2017, tập trung triển khai thực hiện các hoạt động như: Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, thực hiện phóng sự, tin, bài tuyên truyền các hoạt động liên quan đến chủ đề “quyền được an toàn của người tiêu dùng”; tuyên truyền mục đích, ý nghĩa “Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam” và các nội dung khác về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lai Châu, Cổng Thông tin điện tử tỉnh. Tổ chức treo băng zôn, khẩu hiệu trên các tuyến phố và địa điểm công cộng tại Thành phố Lai Châu; tổ chức Lễ phát động, xuống đường diễu hành hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2017.

Nguồn:Trần Thu - Lê Phương