Sở Công thương Lai Châu triển khai đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017


2016-12-07 - Thực hiện Chỉ thị số 12⁄CT-BCT ngày 01⁄11⁄2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2016 và dịp Tết Đinh Dậu năm 2017; Kế hoạch số 11.219⁄KH-BCĐ ngày 23⁄11⁄2016 của Ban Chỉ đạo 389 Bộ Công Thương về cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017; Văn bản số 2426⁄UBND-TM ngày 30⁄11⁄2016 của UBND tỉnh Lai Châu về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 358⁄KH-BCĐ389 ngày 17⁄11⁄2016 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia; Văn bản số 1779⁄QLTT-THLN ngày 25⁄11⁄2016 của Cục Quản lý thị trường về mở cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả từ nay đếnTết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Ngày 05⁄12⁄2016, Sở Công thương ban hành văn bản số 1087⁄SCT-QLTT về việc triển khai đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, với nội dung sau:

1. Yêu cầu của đợt cao điểm  kiểm tra kiểm soát thị trường, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thươg mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017

Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở, phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, phòng Kinh tế thành phố:

- Tiếp tục quán triệt đầy đủ và thực hiện nghiệm túc các Văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Bộ Công thương và Kế hoạch số 1042/KH-UBND ngày 16/7/2015 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị Quyết số 41/NQ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới; Chương trình hành động số 1209/CTr-UBND ngày 01/7/2016 thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm năm 2016 và giai đoạn 2017-2020; Văn bản số 1114/UBND-TM ngày 21/6/2016 về tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống thuốc lá nhập lậu; tập trung tổ chức thực hiện các Văn bản chỉ đạo, Kế hoạch cụ thể về cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017; căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, chức năng nhiệm vụ được giao các phòng, đơn vị thuộc Sở tham mưu đề xuất các giải pháp, phương án triển khai thực hiện đạt hiệu quả.

 - Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, các lực lượng chức năng trên địa bàn tập trung kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ đối với những mặt hàng thiết yếu có nhu cầu tiêu dùng nhiều trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017; việc thực hiện các quy định của pháp luật về giá, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, các qui định về đảm bảo an toàn thực phẩm nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm với các hành vi buôn bán, vận chuyển hàng nhập lậu, hàng cấm, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng hóa có ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội và các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, gây mất ổn định thị trường.

 - Phối hợp với các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tổ chức các kênh thông tin để chủ động nắm tình hình cung cầu hàng hóa và giá cả các mặt hàng thiết yếu, lượng hàng dự trữ phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán; đồng thời phát hiện những biến động xấu về thị trường để đề xuất với  cấp có thẩm quyền có giải pháp xử lý kịp thời, bảo đảm cân đối cung cầu, ổn định thị trường, không để xẩy ra tình trạng thiếu hàng, đứt hàng bán, nhất là đối với các xã vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới.

 2. Phân công nhiệm vụ

2.1. Phòng Quản lý thương mại:

+ Phối hợp với phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, phòng Kinh tế thành phố thường xuyên theo dõi, dự báo nguồn cung, nhu cầu hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu để chủ động tham mưu phương án hoặc đề xuất với cấp có thẩm quyền biện pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, đứt nguồn hàng hoặc tồn ứ hàng hóa sau Tết; đồng thời hướng dẫn các doanh nghiệp đầu mối tổ chức mạng lưới phân phối hàng hóa, chuẩn bị nguồn hàng, đảm bảo dự trữ đủ lượng hàng thiết yếu, phục vụ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu -2017 với giá cả hợp lý, như: Lương thực, thực phẩm, xăng dầu, gas, thuốc chữa bệnh cho người, sữa và các sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi và các hàng hóa tiêu dùng thiết yếu khác

+ Tiếp tục phối hợp với các cơ quan hữu quan tuyên truyền sâu rộng việc thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; đồng thời giám sát, hướng dẫn các thương nhân đã được gắn biển Điểm bán hàng Việt Nam với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam” chuẩn bị đầy đủ các mặt hàng sản xuất trong nước đảm bảo số, chất lượng, nguồn gốc xuất xứ, an toàn thực phẩm với giá cả hợp lý theo đúng cam kết.

2.2. Phòng Quản lý năng lượng:

 Phối hợp với Công ty Điện lực Lai Châu, phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, phòng Kinh tế thành phố và cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát chặt chẽ Kế hoạch cung ứng điện, đảm bảo đủ điện phục vụ cho nhu cầu sản xuất, tiêu dùng và có phương án dự phòng để đảm bảo đủ điện cung ứng cho sản xuất, sinh hoạt của nhân dân trong dịp lễ, Tết; chú trọng kiểm tra công tác phòng chống cháy nổ do chập điện tại các chợ, siêu thị, nơi công cộng, khu dân cư, khu vui chơi.

2.3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, phòng Kinh tế thành phố

- Thường xuyên theo dõi, dự báo sát diễn biến tình hình thị trường, cung cầu hàng hóa và giá cả các mặt hàng thiết yếu, hướng dẫn các doanh nghiệp tổ chức mạng lưới phân phối hàng hóa, chuẩn bị nguồn hàng, đảm bảo dự trữ đủ lượng hàng thiết yếu, phục vụ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 với giá cả hợp lý; kịp thời phát hiện những vấn đề phát sinh, gây bất ổn thị trường để đề xuất với với cấp có thẩm quyền biện pháp bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường, không để xẩy ra tình trạng thiếu hàng bán, nhất là đối với các xã vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới.

 - Thực hiện tốt công tác tham mưu cho UBND huyện, thành phố trong việc chỉ đạo các lực lượng chức năng trên địa bàn triển khai quyết liệt, có hiệu quả đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017; tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, đo lường hàng hóa, chất lượng sản phẩm, các quy định về an toàn thực phẩm, kịp thời phát hiện các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý để có biện pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin đầy đủ và kịp thời về tình hình thị trường, cung cầu, giá cả các mặt hàng thiết yếu; các chủ trương, chính sách bình ổn thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của nhà nước; kiểm soát chặt chẽ các thông tin thất thiệt nhằm gây bất ổn thị trường, ảnh hưởng đến tâm lý người tiêu dùng.

2.4. Chi cục Quản lý thị trường

- Chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn Sở, cơ quan liên quan tham mưu Cơ quan Thường trực BCĐ 389/ĐP tổ chức Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo 389/ĐP kiểm tra tình hình thị trường, việc thực hiện các giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa phục vụ Tết, công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 tại một số địa phương, tuyến, địa bàn trọng điểm.

- Chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường trên địa bàn tập trung lực lượng, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng mở đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017; nhất là kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, sản xuất buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng và các hành vi vi phạm về niêm yết giá, chống đầu cơ găm hàng, tăng giá bất hợp lý, kinh doanh hàng hóa hết hạn sử dụng, không bảo đảm an toàn thực phẩm...

Tập trung kiểm tra, kiểm soát đối với các lĩnh vực: Việc buôn bán, vận chuyển và kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, gian lận thương mại như Vật liệu nổ, pháo nổ các loại, đèn trời, đồ chơi trẻ em kích động bạo lực, rượu ngoại, thuốc lá ngoại, khoáng sản, động vật hoang dã, gia súc, gia cầm và các sản phẩm từ gia súc gia cầm nhập lậu,  không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch...; các mặt hàng thiết yếu và tiêu thụ nhiều như: rượu, bia, nước giải khát, sữa và các sản phẩm từ sữa, bánh mứt kẹo, đồ điện tử, điện lạnh, hàng may mặc, dầu thực vật, tinh bột và sản phẩm từ bột; lương thực, thực phẩm đông lạnh, thực phẩm tươi sống, thực phẩm đã qua chế biến; nông sản, hoa quả và các phụ gia thực phẩm; phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản và chất cấm dùng trong chế biến thực phẩm, sản xuất nông nghiệp...;  Kiểm tra, kiểm soát về công tác an toàn thực phẩm: Đặc biệt tập trung kiểm tra các chợ trung tâm các huyện, thành phố, siêu thị, các nhà hàng ăn uống; các cơ sở nhập khẩu, kinh doanh thực phẩm đông lạnh; các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm đường phố. Kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện đo lường, chất lượng hàng hóa, như: cân, đong, đóng gói hàng hóa, công bố chất lượng hàng hóa, ghi nhãn hàng hóa của các cơ sở sản xuất, kinh doanh bán buôn, bán lẻ để phát hiện các thủ đoạn gian lận về giá hoặc lợi dụng đo lường, đóng gói để tăng giá; kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các quy định của pháp luật về giá, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết...

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Bộ Công Thương tại Kế hoạch số 7105/KH-BCT ngày 29/7/2014 về tuyên truyền góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại; kết hợp tuyên truyền vận động các cơ sở sản xuất, kinh doanh ký cam kết không buôn bán, vận chuyển hàng cấm,  hàng nhập lậu, không sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, tập trung vào các mặt hàng như: pháo nổ, thuốc lá nhập lậu, gia súc, gia cầm, phụ gia thực phẩm, chất cấm dùng trong chế biến thực phẩm, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật…, đồng thời kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân đã ký cam kết nhưng vẫn còn vi phạm.

3. Tổ chức thực hiện và chế độ báo cáo

- Thời gian thực hiện từ nay đến hết ngày 25 tháng 02 năm 2017.

 Căn cứ nội dung triển khai trên đây, yêu cầu các phòng chuyên môn Sở, Chi cục Quản lý thị trường, phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, phòng Kinh tế thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện đạt hiệu quả.

- Chế độ báo cáo: Báo cáo tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại văn bản này trước ngày 25/12/2016; Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện giápTết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 trước ngày 18/01/2017; Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 trước ngày 03 tháng 02 năm 2017; Báo cáo kết quả thực hiện đợt cao điểm trước ngày 16 tháng 02 năm 2017 .

 Giao phòng Quản lý thương mại làm đầu mối phối hợp với các phòng có liên quan, Chi cục Quản lý thị trường, phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, phòng Kinh tế thành phố tổng hợp báo cáo tình hình và kết quả thực hiện triển khai đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 của ngành công thương để  báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Công Thương./.

Nguồn:Chi cục QLTT