Kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2020


2016-11-21 - Ngày 21⁄11⁄2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu và Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 2333⁄KH-UBND-UBMTTQ về việc thực hiện chương trình phối hợp vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2020

 

                                         Chi tiết Kế hoạch xem tại đây

Nguồn:Trần Thu