Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh


2016-10-17 - Ngày 17⁄10⁄2016, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lai Châu ban hành văn bản số 150⁄QLTT-NVTH về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

                               

                                         Chi tiết xem tại đây

Nguồn:Trần Thu