Thành lập cụm công nghiệp Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu


2016-11-02 - Ngày 27⁄10⁄2016, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 1466⁄QĐ-UBND về việc thành lập cụm công nghiệp Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.

           Cụm công nghiệp Tân Uyên đặt tại địa điểm xã Thân Thuộc, huyện Tân Uyên, phía Bắc giáp các bản Nà Bảo, xã Thân Thuộc và bản Tân Dương xã Trung Đồng; Phía Nam giáp đất nông nghiệp của các bản: Nà Bảo, Chong Chăng, xã Thân Thuộc; Phía Đông giáp đất nông nghiệp của các bản: Bút dưới I, xã Trung Đồng và bản Nà Bảo, xã Thân thuộc; Phía Tây giáp bản Chom Chăng, xã Thân Thuộc. Quy mô diện tích lập quy hoạch là 35 ha. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn khác.

            Ngành nghề thu hút thuộc các lĩnh vực: sản xuất gia công cơ khí, sản xuất vật liệu xây dựng, cơ sở đồ gỗ, thổ cẩm, chế biến nông lâm sản, dịch vụ… Phục vụ nhu cầu di dời các cơ sở sản xuất có khả năng gây ô nhiễm môi trường trong khu đô thị, khu đông dân cư, các dự án mở rộng sản xuất, phù hợp với mục tiêu và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

            UBND tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên tổ chức triển khai quản lý đầu tư xây dựng và phát triển Cụm công nghiệp Tân Uyên đảm bảo có hiệu quả, phù hợp với quy hoạch phát triển cụm công nghiệp của tỉnh, tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước về đầu tư xây dựng, bảo vệ môi trường.

          Giao Sở Công Thương là cơ quan đầu mối tham mưu UBND tỉnh thực hiện việc quản lý nhà nước đối với Cụm công nghiệp Tân Uyên theo đúng quy định hiện hành.

         Chi tiết Quyết định xem tại đây

Nguồn:Nguyễn Luyến (QLCN)