Về việc triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2016


2016-08-29 - Ngày 29⁄8⁄2016, Bộ Công Thương ban hành Văn bản số 8029⁄BCT-KHCN về việc triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2016.

                                       

                            Chi tiết văn bản xem tại đây.

Nguồn:Trần Thu