Kế hoạch kiểm tra, giám sát đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Lai Châu năm 2016


2016-08-10 - Ngày 03⁄8⁄2016, Ban Chỉ đạo vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 20⁄KH-BCĐ về việc kiểm tra, giám sát đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Lai Châu năm 2016

 

                                             Chi tiết Kế hoạch xem tại đây

Nguồn: