Kế hoạch triển khai thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2016


2016-08-19 - Ngày 19⁄8⁄2016, Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm ban hành Kế hoạch số 71⁄KH-BCĐ về việc triển khai thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2016.

 

                                        Chi tiết Kế hoạch xem tại đây

 

Nguồn:Trần Thu