XNK

Họp Ban Chỉ đạo hoạt động thương mại biên giới 6 tháng đầu năm 2016


2016-08-06 - Ngày 05⁄8⁄2016, Ban Chỉ đạo Thương mại Biên giới tỉnh Lai Châu đã họp nhằm đánh giá tình hình hoạt động thương mại biên giới 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2016. Đồng chí Giàng A Tính - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban chỉ đạo Thương mại biên giới tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp còn có đại diện lãnh đạo một số ngành thành viên BCĐ thương mại biên giới tỉnh.

          Sáu tháng đầu năm 2016, Ban chỉ đạo thương mại Biên giới tỉnh luôn bám sát các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Ban chỉ đạo biên giới Trung ương và UBND tỉnh để hướng dẫn, chỉ đạo các ngành thành viên thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Kết quả cụ thể: Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu Ma Lù Thàng và lối mở Pô Tô đạt 10,359 triệu USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu khoảng 2,498 triệu USD và ngạch nhập khẩu hơn 2,1 triệu USD; Mặt hàng xuất nhập khẩu chủ yếu là nông sản và thực phẩm đông lạnh, chuối xanh, sắn tươi, ngô... Thu ngân sách liên quan đến hoạt động xuất khẩu thương mại đạt trên 32 tỷ đồng. Tổng giá trị hàng hóa tái xuất đạt 110,275 triệu USD, hàng hóa tái xuất gồm các nhóm: Phụ tùng ô tô; hàng nông sản; quả óc chó; quả nhì, quả sung, hạt lạc…Lượng khách xuất nhập cảnh qua cửa khẩu là 53,658 lượt, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước và lượng phương tiện xuất nhập cảnh là 1.614 lượt; Công tác kiểm dịch được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc đúng quy định.

          Tuy vậy, hoạt động của Ban chỉ đạo hoạt động thương mại Biên giới tỉnh vẫn còn những hạn chế như: Hệ thống các văn bản pháp lý đối với lối mở biên giới chưa cụ thể; Công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa các lực lượng chức năng, các sở, ngành thiếu thường xuyên, chưa đồng bộ; nhận thức pháp luật của một bộ phận người dân và một số tổ chức, cá nhân, sản xuất kinh doanh còn hạn chế.

          Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận tập trung vào các vấn đề như: Công tác phối hợp giữa các ngành thành viên Ban Chỉ đạo để nâng cao hiệu quả công tác thương mại biên giới; việc ban hành quy trình điều tiết việc xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu; các giải pháp về thủ tục, ưu tiên nguồn vốn thúc đẩy đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, hệ thống tập kết kho, bãi, phương tiện hàng hóa...

          Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Giàng A Tính - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban chỉ đạo Thương mại biên giới tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2016; Đồng thời yêu cầu các ngành thành viên Ban Chỉ đạo Thương mại Biên giới tỉnh tiếp tục làm tốt công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác quản lý các hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa, đặc biệt đối với các hàng hóa tạm nhập, tái xuất qua lối mở Pô Tô; Tham mưu cơ chế, chính sách và lựa chọn bổ sung các doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia xuất khẩu và tái xuất hàng hóa; điều chỉnh mức thu phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng trong khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng phù hợp với điều kiện thực tế; đảm bảo công tác an ninh, trật tự an toàn giao thông; đồng thời rà soát lại quy hoạch từng bước đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác quản lý của các lực lượng trong khu Kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng nhằm thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu phát triển, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

Nguồn:Trần Thu