Tăng cường kiểm tra, xử lý hoạt động mua bán, thu đổi ngoại tệ trái phép


2016-07-07 - Thực hiện Văn bản số 30⁄VPTT-TH ngày 01⁄6⁄2016 của BCĐ 389 quốc gia về việc tăng cường kiểm tra, xử lý các điểm thu đổi ngoại tệ trái phép. Để kiểm soát chặt chẽ hoạt động thanh toán nhập khẩu, ngăn chặn hoạt động mua bán, thu đổi ngoại tệ trái phép trên địa bàn tỉnh. Ngày 27⁄6⁄2016, Ban Chỉ đạo 389⁄ĐP ban hành Văn bản số 03⁄BCĐ-SCT về việc cường kiểm tra, xử lý hoạt động mua bán, thu đổi ngoại tệ trái phép, yêu cầu:

         1. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lai Châu: Chỉ đạo các tổ chức tín dụng kiểm soát chặt chẽ hoạt động thanh toán nhập khẩu của các tổ chức, cá nhân, kịp thời phát hiện những tạo dựng hợp đồng ngoại thương giả mạo hoặc nâng khống giá trị để giao dịch chuyển tiền thanh toán cho các đối tác nước ngoài; khi phát hiện các dấu hiệu vi phạm, kịp thời thông báo cho các lực lượng chức năng để phối hợp kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

         Tăng cường các biện pháp nắm tình hình, giám sát các hoạt động giao dịch, thanh toán ngoại hối, quảng cáo, niêm yết giá hàng hóa bằng ngoại tệ, hoạt động thu đổi ngoại tệ của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh để chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng như: Công an, Quản lý thị trường, Bộ đội Biên phòng, Hải quan và các địa phương có kế hoạch thường xuyên kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

          2. Sở Công thương: Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định về quản lý ngoại hối khi xem xét, phê duyệt, chấp thuận các hoạt động khuyến mại, hội chợ, triển lãm.

           Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường phối hợp với Thanh tra của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lai Châu tăng cường kiểm tra, việc thực hiện các quy định về quản lý ngoại hối như: Mua bán, thu đổi ngoại tệ trái phép, quảng cáo, niêm yết giá mua bán hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.

         3. Công an tỉnh: Trong phạm vi chức năng nhiệm vụ và quyền hạn được giao tăng cường công tác đấu tranh, điều tra xử lý các trường hợp vi phạm về quản lý ngoại hối, các hoạt động mua bán, thu đổi ngoại tệ trái phép của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với các cơ quan có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra chấp hành quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối theo quy định.

          4. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh: Chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc  phối hợp với Chi cục Hải quan, Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng và các cơ quan liên quan tăng cường kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu tại khu vực cửa khẩu, lối mở và công tác kiểm tra sau thông quan; hoạt động tạm nhập, tái xuất nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi mua bán, thu đổi ngoại tệ, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ tại cửa khẩu và qua lại hai bên biên giới.

         5. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Ban Chỉ đạo 389 phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn tăng cường nắm tình hình, kiểm tra chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối, đặc biệt là các hoạt động mua bán, thu đổi ngoại tệ trái phép, quảng cáo, niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ trên địa bàn; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

        Yêu cầu các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389/ĐP; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389/ĐP (Sở Công thương tỉnh Lai Châu) định kỳ hàng tháng để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia và UBND tỉnh.

Nguồn:Trần Thu