Chi bộ Văn phòng Sở Công thương: Lễ kết nạp Đảng viên


2016-05-24 - Chiều ngày 23⁄5⁄2016, được sự nhất trí của Đảng bộ Sở Công thương, Chi bộ Văn phòng Sở Công thương đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho 02 quần chúng ưu tú. Đồng chí Hoàng Kiều Anh - Phó Giám đốc Sở - Bí thư Chi bộ Văn phòng Sở chủ trì buổi lễ. Tham dự buổi Lễ có các đồng chí đảng viên trong Chi bộ Văn phòng Sở.

        Tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Kiều Anh - Bí thư Chi bộ Văn phòng Sở đã công bố Quyết định kết nạp Đảng viên của Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh cho đồng chí Nguyễn Thị Luyến - Chuyên viên Phòng Quản lý công nghiệp và đồng chí Đặng Văn Nghĩa - Chuyên viên phòng Quản lý điện năng; đồng thời nêu rõ nhiệm vụ, quyền hạn của người đảng viên mới và phân công đảng viên chính thức tiếp tục theo dõi, giúp đỡ đảng viên dự bị để trở thành đảng viên chính thức.

            Trong không khí trang nghiêm của buổi Lễ, các đảng viên mới đã tuyên thệ trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại nguyện tuyệt đối trung thành với mục đích, lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người Đảng viên, góp phần vào việc xây dựng và phát triển tổ chức Đảng ngày càng vững mạnh.

Ảnh: Các đồng chí đảng viên mới tuyên thệ trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng

và chân dung của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại

Nguồn:Trần Thu