Lớp đào tạo nâng cao năng lực cho thương nhân trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2012.


2012-12-23 - Thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia năm 2012 được Bộ Công thương phê duyệt tại Quyết định 5050⁄QĐ-BCT ngày 30 tháng 8 năm 2012. Từ ngày 18⁄12⁄2012 đến ngày 22⁄12⁄2012, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Lai Châu phối hợp với Công ty Cổ phần đào tạo và định giá bất động sản Phương Nam mở lớp đào tạo nâng cao năng lực cho thương nhân trên địa bàn tỉnh Lai Châu

          Tham gia lớp đào tạo có 50 học viên là các chủ Doanh nghiệp, Hợp tác xã, thương nhân thuộc các thành phần kinh tế, tổ chức xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh.

          Lớp đào tạo nhằm trang bị cho các thương nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã một số kiến thức cơ bản nhất về kinh doanh thương mại như: Khởi sự kinh doanh, kỹ năng bán hàng, xây dựng thương hiệu, ứng dụng thương mại điện tử trong kinh doanh, xúc tiến thương mại, xuất khẩu và pháp luật về thương mại.

Các học viên đang thảo luận theo nhóm

        Sau khi kết thúc khóa đào tạo, các học viên sẽ được Công ty Cổ phần đào tạo và định giá bất động sản Phương Nam cấp chứng chỉ.

Nguồn:Phương Ngân (TTKC&XTTM)