XNK

Họp Ban chỉ đạo thương mại biên giới tỉnh Lai Châu


2016-05-17 - Thực hiện Thông báo số 83⁄TB-VPCP ngày 11⁄5⁄2016 của Văn phòng Chính phủ Thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Lai Châu. Chiều ngày 16⁄5⁄2016, Ban Chỉ đạo Thương mại biên giới tỉnh Lai Châu tổ chức cuộc họp triển khai các nội dung liên quan đến hoạt động kinh doanh tái xuất hàng hóa qua lối mở Pô Tô, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Đồng chí Đoàn Đức Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban Chỉ đạo thương mại biên giới tỉnh chủ trì cuộc họp.

         Tham dự cuộc họp có các ngành thành viên Ban Chỉ đạo Thương mại biên giới tỉnh và các Sở, ngành có liên quan.

          Tại cuộc họp, các đại biểu đã tham gia góp ý đối với các Dự thảo: Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh tái xuất hàng hóa tại lối mở Pô Tô; Quy định về nguyên tắc lựa chọn và công bố doanh nghiệp thực hiện tái xuất hàng hóa qua lối mở Pô Tô. Các ý kiến tham gia của các đại biểu tập trung vào các vấn đề như: Nguyên tắc phối hợp quản lý, việc phân công rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong hoạt động kinh doanh tái xuất hàng hóa tại lối mở Pô Tô; việc bố trí lực lượng, đảm bảo các ca trực để tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông háng hóa.

          Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Đoàn Đức Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban Chỉ đạo Thương mại biên giới tỉnh giao Sở Công thương tiếp thu các ý kiến tham gia của các đại biểu để bổ sung, hoàn thiện Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất tại lối mở Pô Tô; Quy định về nguyên tắc lựa chọn và công bố doanh nghiệp thực hiện tái xuất hàng hóa qua lối mở Pô Tô; tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản cho phép thông quan hàng hóa qua lối mở Pô Tô...

Nguồn:Trần Thu