Kế hoạch tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm về An toàn thực phẩm trong "tháng hành động vì An toàn thực phẩm" năm 2016


2016-04-19 - Ngày 12⁄4⁄2016, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 13⁄KH-QLTT về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm về An toàn thực phẩm trong "tháng hành động vì An toàn thực phẩm" năm 2016

 

             Chi tiết Kế hoạch xem tại đây

Nguồn:Trần Thu