Một số khuyến cáo đối với người tham gia bán hàng đa cấp


2016-03-30 - 1. Cần tìm hiểu thật kỹ doanh nghiệp mà mình dự định định ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp như tình trạng đăng ký, uy tín của doanh nghiệp, cách thức hoạt động, chính sách trả thưởng và các sản phẩm kinh doanh theo phương thức đa cấp. Thông tin về các doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp được công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương (www.vca.gov.vn) và thông báo đến Sở Công Thương.

2. Người muốn tham gia bán hàng đa cấp cần nắm rõ quy định của pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp để biết và bảo vệ quyền lợi chính đáng mà mình được hưởng. Nếu tham gia hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp đã cấp Giấy chứng nhận hoạt động bán hàng đa cấp thì phải ký hợp đồng đúng với mẫu hợp đồng Công ty đã đăng ký với Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương.

3. Cần phải rất cảnh giác trước các thông tin được đưa ra liên quan đến hàng hóa như công dụng của sản phẩm, về lợi ích khi tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp và cần lưu ý các khoản hoa hồng, tiền thưởng chi trả cho người tham gia bán hàng đa cấp phải xuất phát từ hoạt động bán hàng của doanh nghiệp và bản thân người tham gia. Mọi lời chào mời tham gia vào hoạt động bán hàng đa cấp có hoa hồng cao, lãi suất lớn hoặc hình thức đầu tư tài chính mà không dựa vào việc bán hàng hóa đều là dấu hiệu của hành vi lợi dụng mô hình kinh doanh theo phương thức đa cấp để lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản.

4. Mọi hình thức thu tiền của người vào sau để trả hoa hồng cho người vào trước mà không qua giao dịch mua bán hàng hóa đều bị pháp luật nghiêm cấm. Ngoài ra, theo quy định của pháp luật, tổng trị giá hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác trả cho người tham gia bán hàng đa cấp trong một năm quy đổi thành tiền không được vượt quá 40% doanh thu bán hàng đa cấp trong năm đó của doanh nghiệp bán hàng đa cấp. Vì vậy, mọi cam kết chi trả lớn hơn 40% đều vi phạm quy định của pháp luật.

5. Cần lưu ý sản phẩm cần phải phù hợp với nhu cầu sử dụng của người tham gia bán hàng đa cấp cũng như người tiêu dùng. Người tham gia bán hàng đa cấp có quyền yêu cầu doanh nghiệp mua lại lượng sản phẩm chưa sử dụng trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận hàng. Doanh nghiệp bán hàng đa cấp có nghĩa vụ mua lại các sản phẩm này với mức giá không thấp hơn 90% giá đã bán cho người tham gia, đồng thời, có thể khấu trừ thêm các khoản hoa hồng, tiền thưởng đã trả cho người tham gia phát sinh từ lượng sản phẩm được yêu cầu mua lại đó. Ngoài thời hạn này, doanh nghiệp không có nghĩa vụ mua lại sản phẩm đã bán cho người tham gia. Vì vậy, người tham gia bán hàng đa cấp cần tránh mua lượng hàng hóa quá lớn, không phù hợp với khả năng tiêu dùng hoặc bán lại của mình.

 6. Trong trường hợp, quyền và lợi ích của người tham gia bán hàng đa cấp bị xâm hại, hoặc cần thêm thông tin về doanh nghiệp và pháp luật liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp đề nghị liên hệ với cơ quan quản lý nhà nước về bán hàng đa cấp tại địa phương là Sở Công Thương theo số điện thoại 0231.3876923; Fax 0231.3798827. Trường hợp nhận thấy doanh nghiệp bán hàng đa cấp có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự đề nghị liên hệ với các cơ quan công an tại các địa phương để được hỗ trợ./.

Nguồn:Phòng QLTM