Tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp


2016-03-29 - Trong thời gian qua, hoạt động bán hàng đa cấp tại một số tỉnh, thành phố trên cả nước có nhiều diễn biến phức tạp. Một số doanh nghiệp lợi dụng hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người tham gia kinh doanh, gây bức xúc trong nhân dân và ảnh hưởng đến tình hình an ninh xã hội.

Để tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh, nhằm chủ động và kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi bán hàng đa cấp bất chính hoặc lợi dụng mô hình kinh doanh theo phương thức đa cấp để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhân dân. Ngày 28/3/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành văn bản số 517/UBND-TM chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

Giao Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật. Tăng cường triển khai các biện pháp kiểm tra, giám sát đối với các doanh nghiệp và người tham gia bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh, trong đó chú trọng kiểm tra, xử lý đối với các doanh nghiệp bán hàng đa cấp có dấu hiệu bất chính, lợi dụng mô hình kinh doanh bán hàng đa cấp để huy động tài chính, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân.

Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan triển khai công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của các doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn về nguồn gốc xuất xứ, chất lượng hàng hóa trong kinh doanh đa cấp. Công bố số điện thoại tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân về các dấu hiệu vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp và các trường hợp kinh doanh đa cấp trái phép.

Phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng và các đoàn thể quần chúng trên địa bàn triển khai công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật nhằm nâng cao nhận thức cho các doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp và người dân các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Công an chủ động nắm tình hình, kịp thời điều tra và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các hành vi bán hàng đa cấp bất chính và các đường dây, ổ nhóm lợi dụng hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người tham gia kinh doanh. Công khai kết quả xử lý vi phạm liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp trên các phương tiện thông tin đại chúng để tuyên truyền, phòng ngừa chung, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Cục Thuế tỉnh chủ động phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan liên quan hướng dẫn, giám sát các doanh nghiệp và người tham gia bán hàng đa cấp trên địa bàn thực hiện các nghĩa vụ liên quan đến kê khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế, khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, trong đó lưu ý kiểm tra việc chi trả hoa hồng, tiền thưởng, lợi ích kinh tế khác cho người tham gia bán hàng đa cấp.

Sở Thông tin và Truyền thông; các cơ quan báo, đài trên địa bàn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao nhận thức của người dân về hoạt động bán hàng đa cấp. Không để các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân lợi dụng sự thiếu thông tin để lôi kéo, dụ dỗ tham gia vào các hoạt động bán hàng đa cấp bất chính, gây thiệt hại cho người dân.

Tuyên truyền cần tập trung vào các nội dung quan trọng như: Các hành vi bị cấm trong hoạt động bán hàng đa cấp, trách nhiệm của doanh nghiệp bán hàng đa cấp, trách nhiệm và quyền lợi của người tham gia bán hàng đa cấp, cách nhận biết hoạt động bán hàng đa cấp bất chính. Phối hợp với các cơ quan chức năng thông tin kịp thời, chính xác, đúng pháp luật về hoạt động bán hàng đa cấp, đặc biệt là các vụ việc vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh bán hàng đa cấp.

UBND các huyện, thành phố chủ động phối hợp với các sở, ngành có liên quan quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn. Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, các tổ chức đoàn thể; UBND các xã, phường, thị trấn, bản, tổ dân phố thực hiện tốt công tác tuyên truyền pháp luật về bán hàng đa cấp và những thủ đoạn lợi dụng bán hàng đa cấp lừa đảo, chiếm đoạt tài sản để người dân, người tham gia bán hàng đa cấp chủ động phòng ngừa, tránh bị lôi kéo, dụ dỗ tham gia vào các hoạt động bán hàng đa cấp bất chính. Đồng thời vận động người dân chủ động tham gia cùng cơ quan quản lý nhà nước giám sát, phát hiện, cung cấp bằng chứng tố giác về sai phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp.

Nguồn:Phòng Quản lý Thương mại