Lai Châu: Lễ phát động hưởng ứng ngày Quyền người tiêu dùng Việt Nam


2016-03-15 - Thực hiện Quyết định số 1035⁄QĐ-TTg ngày 10⁄7⁄2015 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam; Ngày 15⁄3 được lựa chọn là ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam để nhằm phản đối những bất công trong xã hội và lạm dụng trên thị trường làm hại đến sức khỏe, đời sống tinh thần của người tiêu dùng. Năm 2016, Bộ Công Thương chọn chủ đề “Quyền được an toàn của người tiêu dùng” là chủ đề chính của "Ngày Quyền của người tiêu dùng". Đây là một trong 8 quyền cơ bản của người tiêu dùng đã được quy định tại Điều 8 của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

          Hưởng ứng “Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam”, ngày 15/3/2016, tỉnh Lai Châu đã tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2016. Đến dự Lễ phát động có đồng chí Đoàn Đức Long, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và trên 300 đoàn viên thanh niên tham gia hưởng ứng.

         Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đoàn Đức Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thời gian tới, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh cần có sự hành động mạnh mẽ từ phía chính quyền cũng như hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Phải xác định bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, nhất là Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng phải chủ động và sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của các chủ thế tham gia thị trường. Cần nâng cao và đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nêu cao vai trò của các cơ quan báo chí, truyền thông tới cộng đồng người tiêu dùng về kiến thức pháp luật về quyền lợi của mình...

            Ngay sau lễ phát động, trên 300 đoàn viên thanh niên khối các cơ quan, lực lượng vũ trang đã xuống đường tham gia diễu hành hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam.

Ảnh: Các lực lượng tham gia diễu hành

Nguồn:Trần Thu - Lê Phương