Kế hoạch tổ chức ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2016 trên địa bàn tỉnh Lai Châu.


2016-03-01 - Ngày 18⁄02⁄2016, UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành Kế hoạch số 211⁄KH-UBND về việc tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2016.

Mục đích của Kế hoạch nhằm khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với sự phát triển ổn định, bền vững của xã hội và đất nước. Tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật và các chính sách về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tạo cơ sở để huy động, tập trung sự quan tâm, hưởng ứng, tham gia của toàn xã hội đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Nâng cao trách nhiệm, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thông qua việc thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15/3/2016, tập trung triển khai thực hiện các hoạt động như: Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, thực hiện phóng sự, tin, bài tuyên truyền các hoạt động liên quan đến chủ đề “quyền được an toàn của người tiêu dùng”; tuyên truyền mục đích, ý nghĩa “Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam” và các nội dung khác về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lai Châu, Cổng Thông tin điện tử tỉnh. Tổ chức treo băng zôn, khẩu hiệu, phát tờ rơi tuyên truyền, cổ động về Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2016 tại các chợ, trung tâm mua sắm, siêu thị, trụ sở cơ quan làm việc và một số tuyến đường trung tâm Thành phố Lai Châu; tổ chức Lễ phát động, xuống đường diễu hành hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2016.

Chi tiết Kế hoạch xem tại đây

Nguồn:Lê Phương (P.QLTM)