Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn thị trường giá cả , đảm bảo trật tự, an toàn xã hội dịp Tết Nguyên Đán Bính Thân 2016.


2016-01-26 - Ngày 18⁄01⁄2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Chỉ thị số 01⁄CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn thị trường giá cả , đảm bảo trật tự, an toàn xã hội dịp Tết Nguyên Đán Bính Thân 2016.

Chi tiết Chỉ thị xem tại đây

Nguồn:Trần Thu