Hội nghị tập huấn sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả


2016-01-22 - Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Ngày 21⁄01⁄2016, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Lai Châu tổ chức Hội nghị tập huấn sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho 50 cán bộ quản lý nhà nước; các đơn vị sử dụng năng lượng trên địa bàn tỉnh.

        Tại Hội nghị tập huấn, các học viên được tiếp thu các văn bản như: Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Thông tư của Bộ Công thương về quy định lập kế hoạch báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện kiểm toán năng lượng, dán nhãn năng lượng cho các phương tiện và thiết bị sử dụng năng lượng… và một số giải pháp về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong cơ quan, đơn vị.

         Thông qua Hội nghị, các học viên đã được tiếp cận các văn bản pháp lý, các giải pháp về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả để áp dụng vào thực tiễn tại cơ quan, đơn vị mình.

Nguồn:Trần Thu