XNK

Ban Chỉ đạo Thương mại Biên giới tỉnh Lai Châu triển khai nhiệm vụ năm 2016.


2016-01-20 - Ngày 19⁄01⁄2016, Ban Chỉ đạo Thương mại Biên giới tỉnh Lai Châu đã họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý hoạt động thương mại biên giới năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016. Đồng chí Đoàn Đức Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo Thương mại Biên giới tỉnh Lai Châu.

         Tại cuộc họp, Đồng chí Nguyễn Sỹ Chín - Giám đốc Sở Công thương - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Thương mại Biên giới tỉnh Lai Châu đã thông qua Dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động thương mại biên giới năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

        Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo Thương mại biên giới tỉnh, năm 2015, hoạt động thương mại biên giới có những chuyển biến tích cực so với các năm trước. Kết quả cụ thể: Tổng giá trị xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh năm 2015 đạt 8 triệu USD, trong đó: Giá trị xuất khẩu đạt 6,25 triệu USD (tăng 131% so với năm 2014); các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là: cao su, hàng thuộc da, gạo, sắn, tôm, đông lạnh, ngô, thuốc lá; Giá trị nhập khẩu đạt 8,71 triệu USD (Bằng 61% so với năm 2014); hàng nhập khẩu chủ yếu là thiết bị thủy điện, đá canxi, khí argon hóa lỏng và máy vò chè. Giá trị hàng tái xuất đạt 271 triệu USD (tăng 147% so với năm 2014). Tổng thu thuế, phí, lệ phí liên quan đến hoạt động thương mại biên giới năm 2015 là 26.132 triệu đồng, vượt 31% kế hoạch…

         Qua đó, đã khai thác hiệu quả các hạ tầng đã được tỉnh đầu tư trong Khu Kinh tế cửa khẩu, tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương. Các hoạt động thương mại biên giới đã góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội trong các xã biên giới, tạo việc làm cho người lao động, xóa đói giảm nghèo và củng cố an ninh quốc phòng tại các xã biên giới.

         Cũng tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận tập trung vào các vấn đề như: Công tác phối hợp giữa các ngành thành viên Ban Chỉ đạo để nâng cao hiệu quả công tác thương mại biên giới; việc quản lý đối với hàng hóa tạm nhập, tái xuất; hoạt động mua bán hàng hóa qua Biên giới của thương nhân và cư dân biên giới và các dịch vụ hỗ trợ thương mại tại khu vực cửa khẩu, lối mở biên giới...

         Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Đoàn Đức Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận những kết quả đạt được trong năm qua; Đồng thời đề nghị các Ngành thành viên Ban Chỉ đạo Thương mại Biên giới tỉnh  tiếp tục làm tốt một số nhiệm vụ cụ thể:

         Tham mưu kiện toàn Ban chỉ đạo thương mại biên giới Tỉnh theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo thương mại biên giới Trung ương để nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo phối hợp giữa các lực lượng chức năng trong điều hành hoạt động thương mại biên giới. Rà soát, nghiên cứu và đề xuất các giải pháp về cơ chế, chính sách tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động Thương mại biên giới.

         Tổ chức quy hoạch, đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông và thu hút đầu tư hệ thống bến bãi tập kết phương tiện, hàng hóa, kho ngoại quan trong và ngoài khu Kinh tế cửa khẩu phù hợp với yêu cầu phát triển thực tiễn; tổ chức phối hợp thống nhất các lực lượng làm nhiệm vụ tại Khu Kinh tế cửa khẩu để quản lý chặt chẽ các hoạt động thương mại biên giới, chống buôn lậu, gian lận thương mại và đồng thời phát huy được ưu thế, đặc thù, linh hoạt và hiệu quả của thương mại biên giới, tạo những điều kiện thuận lợi nhất theo quy định của pháp luật để thúc đẩy phát triển thương mại biên giới.

         Tuyên truyền cho nhân dân các xã biên giới, các doanh nghiệp thực hiện tốt các nội dung quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền theo quy định tại Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ. Tăng cường lực lượng, tổ chức làm tăng ca, thêm giờ để tạo điều kiện thuận lợi cho thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu, lối  mở…

 

Nguồn:Trần Thu