Kế hoạch kiểm tra tình hình thị trường Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016 của Đoàn công tác Ban Chỉ đạo 389⁄ĐP


2016-01-05 - Ngày 01⁄01⁄2016, Ban Chỉ đạo 389⁄ĐP tỉnh Lai Châu, ban hành Kế hoạch số 01⁄KH-BCĐ về việc kiểm tra tình hình thị trường Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016 của Đoàn công tác Ban Chỉ đạo 389⁄ĐP

                                 

                                       Chi tiết Kế hoạch xem tại đây

Nguồn:Trần Thu