Kế hoạch kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính về đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân và lễ hội xuân 2016


2016-01-05 - Ngày 31⁄12⁄2015, Chi cục Quản lý thị trường Lai Châu ban hành Kế hoạch số 206⁄KH-QLTT về việc kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính về đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân và lễ hội xuân 2016.

           

                 Chi tiết Kế hoạch xem tại đây.

Nguồn:Trần Thu