Kế hoạch Kiểm tra của Ban Chỉ đạo 389⁄ĐP về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả những tháng cuối năm 2015


2015-11-27 - Ngày 20⁄11⁄2015, Ban Chỉ đạo 389⁄ĐP tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 10⁄KH-BCĐ về việc Kiểm tra của Ban Chỉ đạo 389⁄ĐP về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả những tháng cuối năm 2015

 

                      Chi tiết Kế hoạch xem tại đây

Nguồn:Trần Thu