Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2016 của Ban chỉ đạo 389 quốc gia.


2015-12-11 - Ngày 11⁄12⁄2015, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả quốc gia (gọi tắt là BCĐ 389 quốc gia) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, Thành phố nhằm tổng kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị - Phó Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia chủ trì Hội nghị.

Tại điểm đầu cầu tỉnh Lai Châu, Đồng chủ trì Hội nghị, đồng chí Giàng A Tính - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Sỹ Chín - Giám đốc Sở Công thương - Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo 389/ĐP. Dự Hội nghị có Lãnh đạo Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh cùng các thành viên Ban chỉ đạo 389/ĐP.

Theo báo cáo của BCĐ 389 quốc gia, tính đến ngày 15/11/2015, các Bộ, ngành, địa phương đã chỉ đạo lực lượng chức năng các cấp đẩy mạnh phối hợp đấu tranh có hiệu quả, phát hiện, bắt giữ, xử lý 186.989 vụ việc vi phạm (tăng 6,47% so với cùng kỳ năm 2014); thu nộp NSNN ước đạt 11.535 tỷ 863 triệu đồng tăng 5,75% so với cùng kỳ năm 2014; khởi tố 1.123 vụ đối với 1.281 đối tượng.

Nhằm phát huy những kết quả đạt được trong năm 2015, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia định hướng công tác trọng tâm năm 2016 như sau: Tập trung bám sát, thực hiện có hiệu quả các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại các Bộ, ngành, địa phương; Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tăng cường phòng chống tiêu cực, tham nhũng.

Đối với tỉnh Lai Châu, từ đầu năm đến nay, Ban Chỉ đạo 389/ĐP đã phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện và xử lý trên 1.138 vụ, xử lý vi phạm hành chính và truy thu thuế trên 6,3 tỷ đồng...

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận các vấn đề như: các giải pháp để nâng cao công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; việc đấu tranh với các loại tội phạm nhất là tội phạm ma túy; công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả...

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị - Phó Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia đã ghi nhận những ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương và biểu dương những kết quả đạt được trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của cả nước. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới các Bộ, ngành, lực lượng chức năng cần tăng cường công tác phối hợp, quyết tâm cao độ, đề ra những biện pháp thiết thực và hiệu quả hơn trong công tác triển khai chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong tình hình mới. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các ngành, địa phương trong việc thực thi nhiệm vụ này; xử lý nghiêm minh những hành vi vi phạm. Đồng thời, đẩy mạnh vận động toàn dân cùng vào cuộc tham gia tố giác, đấu tranh với các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Từ nay đến Tết Nguyên đán 2016, các lực lượng cần thực hiện nghiêm túc, triệt để, có hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, đặc biệt là các mặt hàng vũ khí, chất nổ, pháo, các mặt hàng có nhu cầu tăng cao trong dịp Tết./. 

Nguồn:Trần Thu