Hội nghị mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất gạch không nung tại huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.


2015-11-24 - Ngày 23⁄11⁄2015, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại - Sở Công thương Lai Châu phối hợp với Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp I - Cục Công nghiệp địa phương tổ chức Hội nghị giới thiệu mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất gạch không nung tại xã Lản Nhì Thàng, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

         Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành: Công thương, Xây dựng; UBND huyện Phong Thổ, Phòng Công thương huyện Phong Thổ... và các cơ sở CNNT trên địa bàn tỉnh đến thăm quan mô hình.

          Mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất gạch không nung là mô hình thứ 2 nằm trong chương trình khuyến công quốc gia năm 2015. Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gạch của Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Phú Minh với tổng số vốn trên 17 tỷ đồng, có công suất 9 triệu viên/năm. Đề án hoàn thành sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu vật liệu cung cấp cho công trình xây dựng, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tạo công ăn việc làm cho khoảng 40 lao động, đồng thời, góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

 

 

Nguồn:Phương Ngân