Lai Châu: Khai trương điểm bán hàng Việt Nam


2015-11-09 - Thực hiện Quyết định số 634⁄QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014-2020; Quyết định số 3869⁄QĐ-BCT ngày 21 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt các dự án, nhiệm vụ và kinh phí năm 2014 - 2015 (Đợt 2) thực hiện Nhóm chương trình hỗ trợ phát triển hệ thống phân phối hàng Việt Nam cố định và bền vững thuộc Danh mục của Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014-2020. Ngày 07⁄11⁄2015, Sở Công Thương phối hợp với Công ty Cổ phần thương mại tỉnh Lai Châu tổ chức khai trương điểm bán hàng Việt với tên gọi "Tự hào hàng Việt" tại cụm xã Mường So, huyện Phong Thổ.

Quy mô điểm bán hàng Việt Nam là 80m2, thuộc Công ty Cổ phần thương mại tỉnh với sản phẩm hàng hóa phong phú và 100% là hàng Việt Nam chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Điểm bán hàng Việt Nam tại cụm xã Mường So, huyện Phong Thổ với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam” là mô hình thí điểm đầu tiên của tỉnh Lai Châu được xây dựng và đưa vào hoạt động, nhằm phát triển hệ thống phân phối, xây dựng mô hình các chuỗi liên kết sản xuất - phân phối - tiêu dùng, tạo điều kiện thuận lợi đưa hàng hóa thiết yếu, hàng Việt Nam có thế mạnh đến với người tiêu dùng; đồng thời tạo điều kiện cho người dân cụm xã Mường so nói riêng và huyện Phong Thổ nói chung được tiếp cận với hàng hóa phong phú, đa dạng, có chất lượng cao được sản xuất từ Việt Nam.

Từ mô hình thí điểm này, sẽ rút ra những kinh nghiệm để triển khai trong những năm tiếp theo hiệu quả hơn nữa và nhân rộng mô hình trên địa bàn từng huyện, thành phố của tỉnh Lai Châu.

 

Nguồn:Lê Phương - Trần Thu